Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Aktualna izobraževanja

Prijavite se na katero od trenutno razpisanih izobraževanj in pridobite praktična znanja, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu.

Izvršba za nepravnike – enostavna, jasna, uspešna
17. maj 2024

Izvršba za nepravnike – enostavna, jasna, uspešna

Napake v izvršbi so težko popravljive, njihove posledice pa hude. Da jo lahko vodimo, moramo poznati vsaj osnove postopka, četudi nismo pravniki. Izobraževanje smo zato prilagodili nepravnikom, ga zasnovali brez nepotrebne teorije, z jasnim in sistematičnim pregledom bistva postopka in z učenjem pravil na konkretnih primerih.

SPLETNA IZVEDBA / Izvaja Maja Lajevec

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji
23. MAJ 2024

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji

Na izobraževanju se bomo najprej posvetili medicinsko predpisanim dietam in prehranskim zahtevam pri njihovem izvajanju ter se naučili pravilnega izračunavanja ogljikovih hidratov, maščob in fenilalanina v živilih. V drugem delu se bomo osredotočili na sistem HACCP, poudarili bomo pomen vodenja dokumentacije v skladu s tem sistemom, obravnavali bomo tudi alergene ter zakonodajne predpise, ki urejajo področje zagotavljanja varne hrane v šolskem okolju.

SPLETNA IZVEDBA / doc. dr. Evgen Benedik in Eva Grohar Gros

Ustrezna prehrana starostnika in priprava medicinsko predpisanih diet
30. maj 2024

Ustrezna prehrana starostnika in priprava medicinsko predpisanih diet

Na predavanju se bomo osredotočili na prehrano za zdravo staranje, ključne prehranske primanjkljaje in spoznali prehranske zahteve pri izvajanju različnih medicinsko predpisanih diet. Govorili bomo tudi o prehranskih dopolnilih in oralnih prehranskih dodatkih ter prehrani pri motnjah požiranja.

Izobraževanje je namenjeno organizatorjem prehrane, izvajalcem zdravstveno-higienskega režima in kuharskemu osebju v DSO.

SPLETNA IZVEDBA / Izvaja doc. dr. Evgen Benedik

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
29. avgust 2024

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Na predavanju boste pridobili znanja, s pomočjo katerih se boste lahko do novega šolskega leta, ko se bodo smernice začele uporabljati, uspešno prilagodili na številne spremembe, ki jih smernice vpeljujejo v načrtovanje in pripravo hrane za otroke. Smernice med drugim opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative, način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo.

Izobraževanje je namenjeno organizatorjem šolske prehrane ter kuharjem v vrtcih in šolah.

SPLETNA IZVEDBA / Izvaja doc. dr. Evgen Benedik

Pretekla izobraževanja

+ 2024

2024

+ 2023

2023

+ 2022

2022

Prijavnica

"*" indicates required fields

Na katero izobraževanje se prijavljate?*

Zavezanec za DDV?*
E-naslov*

Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

Kotizacijo nakažite na račun:
Aletheia, Katja Petrovec s.p., Viška cesta 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0002 7125 718
ID za DDV: SI86475673
Matična številka: 9128263000

Splošni pogoji:
Prijave in odjave

Prijave na posamezen izobraževalni dogodek sprejemamo pisno, preko spletnega obrazca, po pošti, e-pošti, izjemoma tudi po telefonu, najkasneje tri delovne dni pred dogodkom. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. Skrajni rok za morebitno odjavo je tri delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili dva delovna dneva pred dogodkom, vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa polno kotizacijo. Kotizacijo poravnate na podlagi po seminarju izdanega računa, za proračunske uporabnike je ta v e-obliki, s 30-dnevno valuto.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.