Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

Izvršba za nepravnike – enostavna, jasna, uspešna

🗓️ 6. 4. 2023 | 9.00–12.30

📍 spletna izvedba – zoom

V postopku izvršbe se znajde mnogo posameznikov da jo lahko vodimo, moramo poznati vsaj osnove postopka, četudi nismo pravniki.

Izobraževanje smo zato prilagodili nepravnikom, ga zasnovali brez nepotrebne teorije, z jasnim in sistematičnim pregledom bistva postopka in z učenjem pravil na konkretnih primerih.

Izvršba za nepravnike

Opis izobraževanja

Napake v izvršbi so težko popravljive, njihove posledice pa hude. Da jo lahko vodimo, moramo poznati vsaj osnove postopka, četudi nismo pravniki.

Ni nujno, da se v postopku izvršbe znajdemo kot upnik ali dolžnik; lahko smo tretji, hipotekarni upnik ali kupec v izvršbi. Izvršbo morajo med drugimi poznati delodajalci, ki za zaposlene izvršujejo sklepe o izvršbi, računovodje, ki pogosto vodijo postopke za stranke, lastniki manjših podjetij, ki nimajo svoje pravne službe.

Izobraževanje smo zato prilagodili nepravnikom, ga zasnovali brez nepotrebne teorije, z jasnim in sistematičnim pregledom bistva postopka in z učenjem pravil na konkretnih primerih.

V pomoč bo obsežno gradivo v obliki preglednic, grafov in vzorcev. Pri vsakem pravilu se bomo vprašali “zakaj” in z odgovorom prišli do jasne razlage na prvi pogled zapletenega postopka.

Program

Osnovno o izvršbi:

– kaj je izvršba;

– je med izvršbo in stečajem razlika?;

– vrste izvršb – verodostojna listina in izvršilni naslov;

– pravila o vročanju.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:

– vrste verodostojnih listin;

– obveznost opominjanja in pravila o reklamaciji;

– kako do podatkov o dolžnikovem premoženju;

– vsebina predloga za izvršbo – poslovanje preko COVL;

– sklep o izvršbi;

– ugovorni razlogi in postopek odločanja o ugovoru.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

– vrste izvršilnih naslovov in njihova prednost pred verodostojno listino;

– predlog za izvršbo in posledice izdanega sklepa o izvršbi;

– ugovorni razlogi.

Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke:

– omejitve pri zasegu dolžnikove plače – 101. in 102. člen ZIZ;

– obveznosti in odgovornosti delodajalca pri realizaciji sklepa o izvršbi;

– vzdrževani družinski člani – kako vplivajo na zaseg v izvršbi;

– administrativna prepoved;

– pravila o vrstnem redu poplačila upnikov.

Izvršba na dolžnikove premičnine:

– izbira izvršitelja in njegovi stroški;

– predmeti, izvzeti iz izvršbe (79. in 80. člen ZIZ);

– oprava rubeža, prodaja in poplačilo upnikov;

– nestrinjanje z izvršiteljevim obračunom stroškov;

– javna dražba, elektronska javna dražba.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:

– osnovna pravila o prodaji dolžnikove nepremičnine.

Izvajalka

Maja LAJEVEC

Univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 160 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.