Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji

🗓️ 20. 4. 2023 | 13.30–16.45

📍 spletna izvedba – zoom

V prvem delu se bomo posvetili medicinsko predpisanim dietam in njihovemu ustreznemu izvajanju, saj se z omejevanjem nabora živil povečuje tveganje za pomanjkanje hranil in s tem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni. Pogledali si bomo tudi nekaj praktičnih primerov hranilno bogatih dietnih jedi.

V drugem delu bomo razložili osnove varne hrane, obvladovanje in izvajanje HACCP sistema s poudarkom na kritičnih kontrolnih točkah (KKT) in higiensko-tehničnih pogojih ter zakonodajnih zahtevah.

Optimizacija dietnih jedilnikov in HAACP v šolski kuhinji

Program

13.30–15.00 | doc. dr. EVGEN BENEDIK: OPTIMIZACIJA DIETNIH JEDILNIKOV

– Medicinsko predpisane diete

– Prehranske zahteve pri izvajanju različnih diet

– Varna priprava hrane: uporaba ustreznih surovin (kvaliteta, alergeni)

– Praktični primeri hranilno bogatih dietnih jedi

 

15.15–16.45 | mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA: HACCP V KUHINJI

– HACCP od A do Ž

– Pogled skozi oči inšpektorja – kaj so minimalni tehnični pogoji za delo?

– Vse, kar morate vedeti, pa nočete vprašati – zakonodajni predpisi

– Vodenje HACCP dokumentacije, prilagoditve in verifikacija

Izvajalca

doc. dr. Evgen BENEDIK

Univ. dipl. inž. živilske tehnologije, delno je zaposlen na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične prehrane in dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje in ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.

mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA

Univ. dipl. inž. živilske tehnologije, ki že več kot 20 let uspešno uvaja HACCP sisteme v vse živilske panoge. Obenem izvaja strokovna HACCP usposabljanja, prilagojena za vsa področja v živilski panogi, in na področju varnih živil vzpostavlja HACCP sisteme. Trenutno dela na lastnem projektu »Digitalizacija HACCP sistema«, s katerim želi olajšati delo in vodenje HACCP sistema v podjetjih. Od leta 2010 je aktivna članica Slovenskega prehranskega društva.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 140 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

Drugemu udeležencu iz istega zavoda priznamo 20-% popust.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.