Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

Gradbeni zakon za investitorje in projektante

🗓️ 15. 12. 2022 | 12.00–16.30

📍 spletna izvedba – zoom

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke – sklop A.

Gradbeni zakon za investitorje in projektante

Program

1. SPLOŠNO O GRADITVI OBJEKTOV

– graditev, gradnja

– objekt – primerjava z GZ

– eGraditev, PIS

– prehodna obdobja


2. NOVOSTI

– manjše rekonstrukcije, uredba

– začasni objekti, pravilnik

– druge novosti


3. GRADNJA

– izpolnjevanje pogojev za začetek gradnje z vidika investitorja

– gradnja brez gradbenega dovoljenja (vzdrževalna dela, VDJK, manjša rekonstrukcija)

– gradnja brez gradbenega dovoljenja s prijavo začetka gradnje

– gradnja z gradbenim dovoljenjem in prijavo začetka gradnje


4. PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTIRANJE

– investitor kot naročnik projektne in druge dokumentacije

– obveznost izvedbe projektnega natečaja

– projektant

– vodja projektiranja – sprememba GZ-1

– projektna dokumentacija

– obveznost izdelave PZI 

– druga dokumentacija

– obveznost projektantskega nadzora?, sodelovanje projektanta med gradnjo

– na kratko spremembe pri pravilniku o dokumentaciji (če bo sprejet pred 15. decembrom 2022)


5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

– projektni in drugi pogoji

– mnenja

– soglasja


6. GRADBENO DOVOLJENJE

– spremembe pri izdaji gradbenega dovoljenja

– vloge investitorja, stranskega udeleženca in mnenjedajalca

– komunalni prispevek, prehodno obdobje, priprava na 1. 1. 2024

– nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

–pravnomočnost, gradnja na lastno odgovornost, dokončnost

– veljavnost GD


7. UPORABNA DOVOLJENJA

– pogoji za pridobitev dovoljenja in uporabo (s tehničnim pregledom, brez tehničnega pregleda)

– spremembe za enostanovanjske stavbe

– novo – uporabna dovoljenja za obstoječe objekte


8. LEGALIZACIJE razlike med postopki

– odločba o obstoju objekta

– objekti daljšega obstoja

– legalizacije


9. INVESTITOR

– GZ-1, namen razmerja javnopravna in civilnopravna zakonodaja

– naročanje gradnje z gradbenim dovoljenjem, vzdrževalnih del, VDJK

– pisne pogodbe

– preglednica Proces graditve

– obveznosti investitorjev

– prenosi obveznosti na pogodbenike

– zakoličba

– ureditev gradbišča, označitev

– obvezna dokumentacija, ki jo na gradbišču zagotovi investitor

– postopanje pri spremembah med gradnjo

– naročilo projekta, zahteve do projektanta

– naročilo nadzora, razširjen nadzor

– naročilo gradnje, zahteve do izvajalcev


10. KRATKA PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH PREDPISOV


11. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Izvajalka

Aleksandra VELKOVRH

Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvu za notranje zadeve, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata, Inšpektorata RS za okolje in prostor in Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, knjig in priročnikov s področja gradbene zakonodaje. 

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 220 € in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.