Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Ponudba internih izobraževanj

Odkrijte preverjene seminarje in delavnice za zaključene skupine ali nam zaupajte svoje želje za izobraževanje po meri.

Delavnica: Tehnike dvigovanja in premeščanja pacientov oz. oskrbovancev
Bolnišnice in DSO

Delavnica: Tehnike dvigovanja in premeščanja pacientov oz. oskrbovancev

Zdravstvena nega vključuje pri aktivnosti gibanja in nameščanja pacientov v ustrezno lego veliko premikanja in premeščanja. Od izvajalcev zahteva poznavanje ergonomskih metod in tehnik za učinkovito in varno delo. Prevelike in dolgotrajne fizične obremenitve predstavljajo tveganje za nastanek trajnih poškodb hrbtenice, ki so glavni vzrok prezgodnje delovne nesposobnosti. Cilj delavnice je s poznavanjem in obvladovanjem ergonomskih metod in tehnik zmanjšati fizične obremenitve in negativne vplive na zdravje.

Medicinske sestre lahko z udeležbo na izobraževanju pridobijo licenčne točke.

Izvajajo: Simona Križanec, Ljudmila Par, Karmen Pavrič-Konušek

Delavnica: Preprečevanje rane zaradi pritiska​
Bolnišnice in DSO

Delavnica: Preprečevanje rane zaradi pritiska​

Izobraževanje se osredotoča na prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje ran zaradi pritiska (RZP), vključno z dejavniki tveganja, najpogostejšimi mesti nastanka, stopnjami RZP in preventivnimi ukrepi. Delavnica praktično prikazuje tehnike nameščanja pacientov na bok in pravilno podlaganje z uporabo različnih pripomočkov, za eno ali dve osebi, ter tehnik pomoči pri nameščanju v različne položaje za preprečevanje strižnih sil.

Medicinske sestre lahko z udeležbo na izobraževanju pridobijo licenčne točke.

Izvajajo: Simona Križanec, Ljudmila Par, Karmen Pavrič-Konušek

Delavnica: Komuniciranje v zdravstvu
Zdravstveni zavodi

Delavnica: Komuniciranje v zdravstvu

Na sklopu delavnic se skozi različne module udeleženci naučijo načel in pravil profesionalne komunikacije, spoznajo komunikacijske veščine in jih preizkusijo s praktičnimi vajami, se urijo v reševanju konfliktnih situacij, spoznajo komunikacijske strategije za delo s pacienti in sodelavci, antistresne kompetence in tehnike hitrega poravnavanja s stresom ter pravila komunikacije pri sporočanju neprijetnega dejstva.

Z udeležbo na izobraževanju lahko zdravniki pridobijo kreditne točke, medicinske sestre pa licenčne točke.

Izvaja: mag. Franka Bertoncelj

Delavnica: Komuniciranje z lutko
Šole in vrtci

Delavnica: Komuniciranje z lutko

Lutka ima v vzgojnem procesu večplastno vlogo; pomaga pri socializacijskem procesu, krepi samozavest in je neusahljiv vir ustvarjalnosti in domišljije. A ne samo to – lutka ima tudi terapevtski namen; vedno je pripravljena poslušati, usmerjati in dajati povratna sporočila. Na delavnici z Branetom Vižintinom udeleženci spoznajo osnove animacije, različne lutkovne tehnike, se naučijo tehnik oživljanja ročne lutke in vodenja dialoga z njo.

Izvaja: Brane Vižintin

Obrazec za povpraševanje

Za več informacij nas lahko pokličete na 031 707 589, nam pišete na aletheia@aletheia-slo.com ali pa izpolnite spodnji obrazec.

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.