Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji

🗓️ 23. 5. 2024 | 13.30–16.45

📍 spletna izvedba – zoom

V prvem delu se bomo posvetili medicinsko predpisanim dietam in prehranskim zahtevam pri njihovem izvajanju ter se naučili pravilnega izračunavanja ogljikovih hidratov, maščob in fenilalanina v živilih.

V drugem delu bomo predstavili zagotavljanje varne hrane v šolskih prehranskih obratih. Osredotočili se bomo na sistem HACCP, ki je ključen pri preprečevanju tveganj za zdravje. Poudarili bomo pomen vodenja dokumentacije v skladu s tem sistemom, obravnavali bomo tudi alergene, ki so pomemben kemijski dejavnik tveganja, ter zakonodajne predpise, ki urejajo področje zagotavljanja varne hrane v šolskem okolju.

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji

Program

13.30–15.00 | doc. dr. EVGEN BENEDIK

OPTIMIZACIJA DIETNIH JEDILNIKOV

– Prehranske potrebe otrok v različnih obdobjih odraščanja

– Predstavitev medicinskega ozadja medicinsko predpisanih diet

– Prehranske zahteve pri izvajanju različnih diet

– Izračunavanje ogljikovih hidratov, maščob in fenilalanina v živilih (praktična e-delavnica)

15.15–16.45 | EVA GROHAR GROS 

HACCP V ŠOLSKIH PREHRANSKIH OBRATIH

– Načela sistema HACCP

– Dejavniki tveganja v živilih in izzivi pri pripravi medicinsko predpisanih diet

– Razlaga pomena sistema HACCP na primeru

– Verifikacija in vodenje dokumentacije za sistem HACCP

– Prilagoditve sistema HACCP

Izvajalca

doc. dr. Evgen BENEDIK

Univ. dipl. inž. živilske tehnologije, delno je zaposlen na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične prehrane in dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje in ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.

Eva grohar gros

Univ. dipl. inž. živilske tehnologije, kot predavateljica je zaposlena na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana. Njena pedagoška področja so živilska kemija z analizo živil, zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor, prehrana in dietetika ter medicinsko predpisane diete. Na BIC Ljubljana skrbi tudi za ustreznost deklaracij slaščičarskih in pekarskih proizvodov ter sodeluje z vodjo šolske prehrane pri postavitvi sistema HACCP, njegovih prilagoditvah in verifikacijah ter vodenju dokumentacije.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 160 € + DDV. Drugemu in vsakemu naslednjemu udeležencu iz istega zavoda priznamo 20 % popusta.

Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Na katero izobraževanje se prijavljate?*

Zavezanec za DDV?*
E-naslov*

Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

Kotizacijo nakažite na račun:
Aletheia, Katja Petrovec s.p., Viška cesta 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0002 7125 718
ID za DDV: SI86475673
Matična številka: 9128263000

Splošni pogoji:
Prijave in odjave

Prijave na posamezen izobraževalni dogodek sprejemamo pisno, preko spletnega obrazca, po pošti, e-pošti, izjemoma tudi po telefonu, najkasneje tri delovne dni pred dogodkom. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. Skrajni rok za morebitno odjavo je tri delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili dva delovna dneva pred dogodkom, vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa polno kotizacijo. Kotizacijo poravnate na podlagi po seminarju izdanega računa, za proračunske uporabnike je ta v e-obliki, s 30-dnevno valuto.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.