Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

🗓️ 4. april 2024, 13.30–16.30

📍 spletna izvedba – zoom

Izobraževanje je namenjeno organizatorjem šolske prehrane ter kuharjem v vrtcih in šolah.

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Opis izobraževanja

Po dolgih letih smo vendarle dobili težko pričakovane in že nujno potrebne nove Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kaj smernice prinašajo, kako posegajo v sistem načrtovanja in priprave prehrane, kakšna so nova priporočila in kako jih vpeljati v prakso?

Na predavanju boste pridobili znanja, s pomočjo katerih se boste lahko do novega šolskega leta, ko se bodo smernice začele uporabljati, uspešno prilagodili na številne spremembe, ki jih smernice vpeljujejo v načrtovanje in pripravo hrane za otroke. Smernice med drugim opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative, način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo.

Program

Z doc. dr. Evgenom Benedikom, kliničnim dietetikom in enim od avtorjev smernic, se bomo posvetili naslednjim temam:

– Smernice; izhodišča, cilji in praktično izvajanje

– Bistvene novosti pri načrtovanju dietnih jedilnikov

– Prehranske potrebe po starostnih obdobjih

– Hranilno in energijsko ovrednotenje šolskih obrokov

– Ustrezno vključevanje in kombiniranje živil

– Naročanje in nabava živil v skladu s smernicami

– Načrtovanje medicinsko predpisanih diet, primeri jedilnikov

Izvajalec

Doc. dr. Evgen BENEDIK

Klinični dietetik na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, predavatelj za področje prehrane ter mentor podiplomskim študentom na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2016 je ustanovil Inštitut za prehransko programiranje, od leta 2017 je tudi član Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano. Objavil je več kot 40 strokovnih in znanstvenih člankov, med njegova raziskovalna dela sodi tudi študij vpliva prehrane človeka v prvih 8000 dneh življenja na dolgoživost, pojav debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih ter drugih bolezni.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 160 € + DDV. Drugemu in vsakemu naslednjemu udeležencu iz istega zavoda priznamo 20 % popusta.

Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Na katero izobraževanje se prijavljate?*

Zavezanec za DDV?*
E-naslov*

Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

Kotizacijo nakažite na račun:
Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s.p., Viška cesta 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0002 7125 718
ID za DDV: SI86475673
Matična številka: 9128263000

Splošni pogoji:
Prijave in odjave

Prijave na posamezen izobraževalni dogodek sprejemamo pisno, preko spletnega obrazca, po pošti, e-pošti, izjemoma tudi po telefonu, najkasneje tri delovne dni pred dogodkom. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. Skrajni rok za morebitno odjavo je tri delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili dva delovna dneva pred dogodkom, vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa polno kotizacijo. Kotizacijo poravnate na podlagi po seminarju izdanega računa, za proračunske uporabnike je ta v e-obliki, s 30-dnevno valuto.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.