Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Upravljanje in arhiviranje šolske dokumentacije za svetovalne delavce

🗓️ 12. 5. 2023 | 9.00–12.00

📍 spletna izvedba – zoom

Na izobraževanju bomo razrešili pogoste dileme svetovalnih delavcev glede upravljanja z dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem delu, na praktičnih primerih prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

Upravljanje in arhiviranje šolske dokumentacije za svetovalne delavce

Program

1. Predpisi, ki urejajo upravljanje z dokumentarnim gradivom VIZ

2. Ali si šolska, arhivska in ostale zakonodaje nasprotujejo glede varstva gradiva?

3. Dokumentarno gradivo

– Predstavitev in praktični prikaz uporabe Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja

– Kako določimo, katero je dokumentarno oziroma arhivsko gradivo – praktični primeri s področja vzgoje in izobraževanja

– Postopek izločanja in uničenja dokumentarnega gradiva

4. Arhivsko gradivo

– Postopek odbiranja in izročanja arhivskega gradiva

5. Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

– Kako ustrezno varujemo gradivo v vrtcih in šolah?

6. Pogoste dileme svetovalnih delavcev v vrtcih in šolah glede arhivske dokumentacije, ki nastaja pri njihovem delu

– Vzorčenje osebnih map otrok, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

– Kako odbirati mape otrok s posebnimi potrebami?

– Kaj obsega delo šolske svetovalne službe pri arhiviranju dokumentacije?

– Različne prakse glede hrambe dokumentacije svetovalne službe

Izvajalka

mag. Hana Habjan

Mag. Hana Habjan je izkušena arhivska svetovalka iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki že več kot 10 let svetuje na področju varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 150 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.