Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za vzgojno-izobraževalne zavode

🗓️ 24. 2. 2023 | 9.00–11.30

📍 spletna izvedba – zoom

Na tokratnem spletnem seminarju bomo prek primerov spoznali novosti novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), bistvene razlike med staro in novo ureditvijo ter vpliv, ki ga ima na obdelavo in varstvo osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Novosti zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 za vzgojno-izobrazevalne-zavode

Opis izobraževanja

V Državnem zboru je bil 15. decembra končno sprejet novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je začel veljati 26. januarja 2023. Z ZVOP-2 se bodo lahko začele izvajati nekatere določbe Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, novi zakon pa prinaša tudi nekaj novosti na področju nacionalne ureditve, ki je Splošna uredba ne ureja.

ZVOP-2 ima vpliv tudi na obdelavo in varstvo osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kakšen je ta vpliv in kakšne novosti prinaša, bomo pogledali na tokratnem spletnem seminarju, kjer bomo prek primerov spoznali bistvene razlike med staro in novo ureditvijo.

Program

1. Vpliv novega ZVOP-2 na izvajanje obstoječe zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja v javnem in zasebnem sektorju

2. Dopustna razkritja osebnih podatkov

3. Način odločanja o zahtevah drugih uporabnikov in način zaprošanja za osebne podatke

4. Videonadzor

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

6. Novosti pri zagotavljanju varnosti (zavarovanja) osebnih podatkov in notranje povezovanje zbirk osebnih podatkov

7. Vsebina in postopek odločanja o zahtevah posameznikov – pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter pravica do izbrisa, popravka, ugovora in omejitve obdelave osebnih podatkov

8. Opozorilo glede nekaterih novosti ZVOP-2, ki ne pridejo v poštev za vzgojno-izobraževalne organizacije, ter glede nekaterih določb ZVOP-2, ki ne spreminjajo obstoječe ureditve

9. Nove uporabne in »manj uporabne« pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov s strani vzgojno-izobraževalnih organizacij in za posredovanje osebnih podatkov drugim uporabnikom

10. Sankcioniranje po novem

11. Relevantne novosti v pritožbenem postopku pri Informacijskem pooblaščencu

12. Relevantne novosti v inšpekcijskem postopku pri Informacijskem pooblaščencu

Izvajalec

mag. Urban Brulc

Samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca.

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z 22-% DDV) in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.