INTERNI ŠOLSKI AKTI ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE


VSE, KAR MORAMO VEDETI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ODPADKI


VODENJE INVESTICIJE PRI GRADNJI


DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN DOHODNINSKE AKTUALNOSTI


PRAVNA VARNOST VRTCA V ČASU COVID-19


INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V OBČINAH


IZVRŠBA ZA NEPRAVNIKE


PONUDBA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

 Pregled in prenova internih šolskih aktov in z akti povezane listinske dokumentacije


PONUDBA ZA BOLNIŠNICE

Ergonomija v zdravstveni negi. Tehnike dvigovanja in premeščanja pacientov.


PONUDBA ZA ZDRAVSTVENE ZAVODE

Komuniciranje v zdravstvu


PONUDBA ZA VRTCE IN ŠOLE

Delavnica Komuniciranje z lutko 


IZVEDBE V LETU 2020

Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju


Interni šolski akti za osnovne in srednje šole


Poletna šola izvršbe za nepravnike


Vse o izvršbi za vzgojno-izobraževalne zavode


Kuhamo za otroke – delo v šolski kuhinji


Kuhamo za otroke – delo v šolski kuhinji


IZVEDBE V LETU 2019

Kako povedati tisto, česar si nihče ne želi slišati. Umetnost podajanja negativne povratne informacije


Inšpekcijski postopek v občinah


Kuhamo za otroke – sinergija hranil


Pravni izzivi za svetovalne delavce v šolskem letu 2019/20


Znamke – aktualna vprašanja


Izvršba na plačo in TRR


Upravljanje dokumentacije v javnih zavodih


Izvršba in osebni stečaj – kje se postopka srečata?


Družinski zakonik v vzgojno-izobraževalnih zavodih – kaj spremembe in novosti prinašajo šolam in vrtcem?


Prehrana za zmanjšanje vnetnih procesov v telesu


Kako povedati tisto, česar si nihče ne želi slišati? Umetnost podajanja negativne povratne informacije


Odgovori na 100 vprašanj o varstvu osebnih podatkov za vzgojno-izobraževalne zavode


Kako do uspešne izvršbe


Inšpekcijski postopek v občinah


Nova dognanja o uravnoteženi prehrani


Odgovori na 100 vprašanj o varstvu osebnih podatkov za vzgojno-izobraževalne zavode


Od reklamacije do zveste stranke


Kuhamo za otroke s Tomažem Vozljem – organizacija dela v šolski kuhinji


IZVEDBE V LETU 2018

Aktualna vprašanja intelektualne lastnine 


Uredba o upravnem poslovanju in varstvo osebnih podatkov v centrih za socialno delo


Civilnopravna odgovornost zdravnikov – odškodninska odgovornost, materialna in procesna vprašanja v odškodninskih pravdah zaradi napak pri zdravljenju, kazniva dejanja in sodna praksa


Delo z dokumentarnim gradivom in pravila pisarniškega poslovanja ter varstvo osebnih podatkov v vrtcih in šolah


Pravna zaščita vzgojitelja v vrtcu


Od fonološkega zavedanja do branja – s pomočjo gibanja


Pomen poenotene in pravilne uporabe pravil šolskega reda ter temeljne napake pri izrekanju vzgojnih opominov


Kuhamo za otroke – kuhanje v parnokonvekcijskih pečicah; zlaganje na krožnik in porcioniranje


Civilnopravna odgovornost zdravnikov – odškodninska odgovornost ter materialna in procesna vprašanja v odškodninskih pravdah zaradi napak pri zdravljenju


Mala šola izvršbe za vzgojno-izobraževalne zavode


Občinski inšpektor po novi prostorski in gradbeni zakonodaji


Šolsko pravna problematika: otroci s posebnimi potrebami


Uresničevanje zahtev Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov za socialno varstvene zavode


Prva pomoč pedagoškim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami


Uresničevanje zahtev Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov za vzgojno-izobraževalne zavode


Kako ohraniti možgane otrok 21. stoletja


Predstavitev novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju – Novela ZIZ-L


Izvršilni postopek


Šolsko pravna problematika: otroci s posebnimi potrebami


Financiranje društev s strani občin in sestava letnega poročila za društva


Šola šolske mediacije


Senzorno gibanje – gibanje za učenje in življenje


IZVEDBE V LETU 2017


Pravna zaščita šolskega svetovalnega delavca


Predstavitev novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju – Novela ZIZ-L


Kuhamo za otroke – namazi in enolončnice


Pogoste napake pri izrekanju vzgojnih ukrepov in opominov ter pripravi pravil šolskega reda


Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok


Problematika upravljanja in arhiviranja šolske dokumentacije ter varstvo osebnih podatkov


Upravljanje dokumentacije v knjižnicah s predstavitvijo posodobljenega Enotnega klasifikacijskega načrta in računalniške aplikacije Doksis


Civilnopravna odgovornost zdravnikov, odgovornost za varstvo pacientove zasebnosti ter mediacija v zdravstvu 


Šola izvršbe s poudarkom na izterjavi dolžnikovih prejemkov


Šolska in vrstniška mediacija


Opredelitev in organizacija del v šolski kuhinji ter tehnike priprave živil


Trpinčenje na delovnem mestu: kje smo, kam gremo in kako se zaščititi pred odgovornostjo in posledicami?


Pravna zaščita šolskega svetovalnega delavca


Pomen pravil šolskega reda


Gibanje in zdrav dotik kot pomoč za izgradnjo zdravega živčnega sistema otrok


Pravna zaščita učitelja


Pomen pravil šolskega reda


Kako v predšolski vzgoji stopiti iz vodenih, strukturiranih aktivnosti v načrtovanje proste otrokove igre in gibanja, ki temelji na novejši nevroznanosti


Lepo vreme v odvetniški pisarni. Poslovni bonton in reševanje konfliktnih situacij


Šola izvršbe


Civilnopravna odgovornost zdravnikov, zavarovanje odgovornosti ter etične in moralne kršitve v zdravniški praksi


Upravljanje in hramba dokumentacije zdravstvenih zavodov


Zakaj možgani današnjih otrok onemogočajo sprejemanje vzgoje in procese učenja


Aktualna vprašanja intelektualne lastnine


Kuhamo za otroke


Upravljanje dokumentacije vzgojno-izobraževalnih zavodov


Upravljanje dokumentacije v kulturnih zavodih


Upravljanje dokumentacije v knjižnicah


Priprava letnega poročila za društva za leto 2016