vabimo na spletni seminar

UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE ŠOLSKE DOKUMENTACIJE ZA SVETOVALNE DELAVCE

četrtek, 1. februar 2023, 9.00–12.00

spletna izvedba – ZOOM


Na izobraževanju bomo razrešili pogoste dileme svetovalnih delavcev glede upravljanja z dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem delu, na praktičnih primerih prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

Z nami bo mag. Hana Habjan, izkušena arhivska svetovalka iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki že več kot 10 let svetuje na področju varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah.


PROGRAM

1. Predpisi, ki urejajo upravljanje z dokumentarnim gradivom VIZ 

2. Ali si šolska, arhivska in ostale zakonodaje nasprotujejo glede varstva gradiva?

3. Dokumentarno gradivo

– Predstavitev in praktični prikaz uporabe Enotnega klasifikacijskega načrta in rokov hrambe za področje vzgoje in izobraževanja

– Kako določimo, katero je dokumentarno oziroma arhivsko gradivo – praktični primeri s področja vzgoje in izobraževanja

– Postopek izločanja in uničenja dokumentarnega gradiva

4. Arhivsko gradivo

– Postopek odbiranja in izročanja arhivskega gradiva

5. Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

– Kako ustrezno varujemo gradivo v vrtcih in šolah?

6. Pogoste dileme svetovalnih delavcev v vrtcih in šolah glede arhivske dokumentacije, ki nastaja pri njihovem delu

– Vzorčenje osebnih map otrok, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

– Kako odbirati mape otrok s posebnimi potrebami?

– Kaj obsega delo šolske svetovalne službe pri arhiviranju dokumentacije?

– Različne prakse glede hrambe dokumentacije svetovalne službe


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava