vodje šolske prehrane in kuharje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah vabimo na spletni seminar

OPTIMIZACIJA DIETNIH JEDILNIKOV IN HACCP V ŠOLSKI KUHINJI


četrtek, 20. april 2023, 13.30–16.45
SPLETNA IZVEDBA ZOOM

Z nami bosta doc. dr. Evgen BENEDIK, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, klinični dietetik, in mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA, univ. dipl. inž. živilske tehnologije.

V prvem delu se bomo posvetili medicinsko predpisanim dietam in njihovemu ustreznemu izvajanju, saj se z omejevanjem nabora živil povečuje tveganje za pomanjkanje hranil in s tem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni. Pogledali si bomo tudi nekaj praktičnih primerov hranilno bogatih dietnih jedi. V drugem delu bomo razložili osnove varne hrane, obvladovanje in izvajanje HACCP sistema s poudarkom na kritičnih kontrolnih točkah (KKT) in higiensko-tehničnih pogojih ter zakonodajnih zahtevah.

 PROGRAM

13.30–15.00, doc. dr. EVGEN BENEDIK

OPTIMIZACIJA DIETNIH JEDILNIKOV

Medicinsko predpisane diete

Prehranske zahteve pri izvajanju različnih diet

Varna priprava hrane: uporaba ustreznih surovin (kvaliteta, alergeni)

Praktični primeri hranilno bogatih dietnih jedi

15.00–15.15 odmor


15.15–16.45, mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA

HACCP V KUHINJI

HACCP od A do Ž

Pogled skozi oči inšpektorja – kaj so minimalni tehnični pogoji za delo?

Vse, kar morate vedeti, pa nočete vprašati – zakonodajni predpisi

Vodenje HACCP dokumentacije, prilagoditve in verifikacija


 PREDAVATELJA

doc. dr. Evgen BENEDIK je univ. dipl. inž. živilske tehnologije, delno je zaposlen na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične prehrane in dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje in ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.
mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, ki že več kot 20 let uspešno uvaja HACCP sisteme v vse živilske panoge. Obenem izvaja strokovna HACCP usposabljanja, prilagojena za vsa področja v živilski panogi, in na področju varnih živil vzpostavlja HACCP sisteme. Trenutno dela na lastnem projektu »Digitalizacija HACCP sistema«, s katerim želi olajšati delo in vodenje HACCP sistema v podjetjih. Od leta 2010 je aktivna članica Slovenskega prehranskega društva.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

Drugemu udeležencu iz istega zavoda priznamo 20-% popust.

Prijava