vabimo na brezplačno spletno predavanje

PSIHOLOŠKI IN DIETETSKI PRISTOPI PRI IZBIRČNEM IN NEJEŠČEM OTROKU 


četrtek, 18. maj 2023, 13.30–15.00

brezplačno spletno predavanje prek Zooma

SKUPINA JE POLNA!


Neješčnost, odklanjanje hrane oz. otrokova pretirana izbirčnost staršem pogosto povzroča precejšne skrbi. Običajno so težave blažje oblike in s primernimi ukrepi izzvenijo, v določenih primerih pa je odklanjanje hrane lahko znak resnejših bolezni ali motenj; v takem primeru otrok potrebuje zdravstveno obravnavo.
Na predavanju boste pridobili znanja o ustreznem pristopu reševanja problema neješčnosti in praktične napotke, ki vam bodo v pomoč pri obravnavi izbirčnega oz. neješčega otroka v pediatrični ambulanti. Problematiko bomo osvetlili celostno, tako z vidika pediatra, psihologa kot dietetika; z nami bodo pediatrinja Dina Al Nawas, klinična psihologinja mag. Valentina Stefanova Kralj in klinični dietetik doc. dr. Evgen Benedik.

Predavanje je namenjeno specialistom pediatrom ter medicinskim sestram v ambulantah za predšolske in šolske otroke in medicinskim sestram v patronažni službi.


Predavanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk na Zbornici – Zvezi.


 PROGRAM

13.30–14.00, Dina AL NAWAS

– Kdo sploh so neješči in izbirčni otroci in kateri so najpogostejši razlogi za odklanjanje hrane

    – Zakaj se o neješčih in izbirčnih otrocih sploh pogovarjati

    – Kako pristopiti k reševanju


14.00–14.30, mag. Valentina STEFANOVA KRALJ

– Kaj je normalno prehranjevanje in katera so problematična prehranska vedenja

    – Otrok se prehranjevanja (na)uči – kako naša ‘kultura’ prispeva k razvoju težav z neješčnostjo in izbirčnostjo

    – Kako ne ‘vzgojiti’ izbirčnega/neješčega otroka

    – S kakšnimi pristopi lahko podpremo izbirčnega/neješčega otroka in starše 


14.30–15.00, doc. dr. EVGEN BENEDIK

– Prehranski vidik neješčnosti/izbirčnosti

    – Dietetski pristopi reševanja izbirčnosti/neješčnosti

    – Kaj so enteralni pripravki in zakaj so potrebni pri reševanju neješčnosti/izbirčnosti


 PREDAVATELJI

Dina AL NAWAS, dr. med., spec. pediatrije, pediatrinja v Zdravstvenem domu Medvode. Bila je aktivna članica projekta Medimedo, ki otrokom preko igre pomaga premagati strah pred zdravniškim pregledom oz. strah pred “belimi haljami”. Vodi delavnice temeljnih postopkov oživljanja za laično javnost, leta 2016 je prejela certifikat APLS (Advanced Paediatric Life Support) in leta 2022 certifikat EPALS (European Paediatric Advanced Life Support).  Objavila je več strokovnih člankov s področja pediatrije, poleg tega pa se aktivno in pasivno udeležuje številnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj tako doma kot v tujini.

mag. Valentina STEFANOVA KRALJ, specialistka klinične psihologije in vodja kliničnopsihološke dejavnosti na Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana. Opravlja diagnostično, svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki, ki potrebujejo zdravljenje zaradi kronične telesne bolezni, funkcionalnih motenj prebavil, težav pri hranjenju in pridruženih duševnih motenj. Je mentorica specializantom klinične psihologije in predavateljica na podiplomskem modulu Kliničnopsihološko ocenjevanje, za področje motenj prehranjevanja in somatizacij. Sodeluje v več delovnih skupinah na področju duševnega zdravja in v delovni skupini za pripravo smernic zdravega prehranjevanja dojenčkov in malčkov.

doc. dr. Evgen BENEDIK, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, delno zaposlen na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana kot klinični dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične prehrane in dietetike. Je ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje in ima bogate izkušnje na področju prehranskega svetovanja. Objavil je več kot 40 strokovnih in znanstvenih člankov, med njegova raziskovalna dela sodi tudi študij vpliva prehrane človeka v prvih 8000 dneh življenja na dolgoživost, pojav debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih ter drugih bolezni. Je aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Udeležba na predavanju je brezplačna. Lahko izpolnite prijavnico na spletni strani ali pa nam svoje podatke pošljete na e-naslov aletheia@aletheia-slo.com.

Prijava

SPONZOR PREDAVANJA:

Nutricia