vabimo na spletno izobraževanje

IZVRŠBA ZA NEPRAVNIKE enostavna, jasna, uspešna


sreda, 23. november 2022, 9.00–12.30
SPLETNA IZVEDBA – ZOOM

V postopku izvršbe se znajde mnogo posameznikov da jo lahko vodimo, moramo poznati vsaj osnove postopka, četudi nismo pravniki. Napake v izvršbi so namreč težko popravljive, njihove posledice pa hude.

Ni nujno, da se v postopku izvršbe znajdemo kot upnik ali dolžnik; lahko smo tretji, hipotekarni upnik ali kupec v izvršbi. Izvršbo morajo med drugimi poznati delodajalci, ki za zaposlene izvršujejo sklepe o izvršbi, računovodje, ki pogosto vodijo postopke za stranke, lastniki manjših podjetij, ki nimajo svoje pravne službe.

Izobraževanje smo zato prilagodili nepravnikom, ga zasnovali brez nepotrebne teorije, z jasnim in sistematičnim pregledom bistva postopka in z učenjem pravil na konkretnih primerih. V pomoč bo obsežno gradivo v obliki preglednic, grafov in vzorcev. Pri vsakem pravilu se bomo vprašali “zakaj” in z odgovorom prišli do jasne razlage na prvi pogled zapletenega postopka.


PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

Osnovno o izvršbi:

namen izvršbe;

razlika med izvršbo in stečajem;

delitev na izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova; 

izvršilna sredstva;

pravila o vročanju.


Izvršba na podlagi verodostojne listine:

– vrste verodostojnih listin;

obveznost opominjanja in pravila o reklamaciji;

kako do podatkov o dolžnikovem premoženju;

vsebina predloga za izvršbo poslovanje preko COVL;

sklep o izvršbi;

ugovorni razlogi in postopek odločanja o ugovoru. 


Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

vrste izvršilnih naslovov in njihova prednost pred verodostojno listino;

predlog za izvršbo in posledice izdanega sklepa o izvršbi;

ugovorni razlogi.


Izvršba na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke:

omejitve pri zasegu dolžnikove plače 101. in 102. člen ZIZ; 

obveznosti in odgovornosti delodajalca pri realizaciji sklepa o izvršbi;

vzdrževani družinski člani kako vplivajo na zaseg v izvršbi;

administrativna prepoved;

pravila o vrstnem redu poplačila upnikov.


Izvršba na dolžnikove premičnine:

izbira izvršitelja in njegovi stroški;

predmeti, izvzeti iz izvršbe (79. in 80. člen ZIZ); 

oprava rubeža, prodaja in poplačilo upnikov;

nestrinjanje z izvršiteljevim obračunom stroškov;

javna dražba, elektronska javna dražba.


Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:

osnovna pravila o prodaji dolžnikove nepremičnine.


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava