vabimo na spletni seminar

NOVOSTI ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2) ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

četrtek, 16. februar 2023, 9.00–11.30

spletna izvedba – ZOOM


Seminarju je Zdravniška zbornica Slovenije dodelila 3 kreditne točke.


V Državnem zboru je bil 15. decembra končno sprejet nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo začel veljati 26. januarja 2023. Z ZVOP-2 se bodo lahko začele izvajati nekatere določbe Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, novi zakon pa prinaša tudi nekaj novosti na področju nacionalne ureditve, ki je Splošna uredba ne ureja. ZVOP-2 ima vpliv tudi na obdelavo in varstvo osebnih podatkov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju. Kakšen je ta vpliv in kakšne novosti prinaša, bomo pogledali na tokratnem spletnem seminarju, kjer bomo prek primerov spoznali bistvene razlike med staro in novo ureditvijo.

Z nami bo mag. Urban Brulc, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca.


PROGRAM

1. Vpliv novega ZVOP-2 na izvajanje obstoječe zakonodaje s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju

2. Dopustna razkritja osebnih podatkov

3. Način odločanja o zahtevah drugih uporabnikov in način zaprošanja za osebne podatke

4. Videonadzor

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

6. Novosti pri zagotavljanju varnosti (zavarovanja) osebnih podatkov in notranje povezovanje zbirk osebnih podatkov

7. Vsebina in postopek odločanja o zahtevah posameznikov – pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter pravica do izbrisa, popravka, ugovora in omejitve obdelave osebnih podatkov

8. Opozorilo glede nekaterih novosti ZVOP-2, ki ne pridejo v poštev za za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ter glede nekaterih določb ZVOP-2, ki ne spreminjajo obstoječe ureditve

9. Nove uporabne in »manj uporabne« pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov s strani izvajalcev in za posredovanje osebnih podatkov drugim uporabnikom

10. Sankcioniranje po novem

11. Relevantne novosti v pritožbenem postopku pri Informacijskem pooblaščencu

12. Relevantne novosti v inšpekcijskem postopku pri Informacijskem pooblaščencu


INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z 22-% DDV) in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava