vodje šolske prehrane ter kuharje v vrtcih in šolah vabimo na spletno izobraževanje

NOVE SMERNICE ZA PREHRANJEVANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH


četrtek, 14. marec 2024, 13.3016.30


SPLETNA IZVEDBA ZOOM


Po dolgih letih smo vendarle dobili težko pričakovane in že nujno potrebne nove Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kaj smernice prinašajo, kako posegajo v sistem načrtovanja in priprave prehrane, kakšna so nova priporočila in kako jih vpeljati v prakso?

Na predavanju boste pridobili znanja, s pomočjo katerih se boste lahko do novega šolskega leta, ko se bodo smernice začele uporabljati, uspešno prilagodili na številne spremembe, ki jih smernice vpeljujejo v načrtovanje in pripravo hrane za otroke. Smernice med drugim opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative, način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo.


 PROGRAM

Z doc. dr. Evgenom Benedikom, kliničnim dietetikom in enim od avtorjev smernic, se bomo posvetili naslednjim temam:

Smernice; izhodišča, cilji in praktično izvajanje

Bistvene novosti pri načrtovanju dietnih jedilnikov

Prehranske potrebe po starostnih obdobjih

Hranilno in energijsko ovrednotenje šolskih obrokov

Ustrezno vključevanje in kombiniranje živil

Naročanje in nabava živil v skladu s smernicami

Načrtovanje medicinsko predpisanih diet, primeri jedilnikov


 PREDAVATELJ

Doc. dr. Evgen BENEDIK klinični dietetik na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, predavatelj za področje prehrane ter mentor podiplomskim študentom na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 2016 je ustanovil Inštitut za prehransko programiranje, od leta 2017 je tudi član Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano. Objavil je več kot 40 strokovnih in znanstvenih člankov, med njegova raziskovalna dela sodi tudi študij vpliva prehrane človeka v prvih 8000 dneh življenja na dolgoživost, pojav debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih ter drugih bolezni.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € + DDV. Drugemu in vsakemu naslednjemu udeležencu iz istega zavoda priznamo 20 % popusta.

Udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijava