Pretekla izobraževanja (2024)

01.02.2024

Upravljanje in arhiviranje šolske dokumentacije za svetovalne delavce

Na izobraževanju bomo razrešili pogoste dileme svetovalnih delavcev glede upravljanja z dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem delu, na praktičnih primerih prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.