Pretekla izobraževanja (2024)

13.05.2024

Pridobivanje osebnih podatkov po 10. členu Zakona o odvetništvu v praksi

Vabimo na spletno izobraževanje PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PO 10. ČLENU ZAKONA O ODVETNIŠTVU V PRAKSI, 7. junij 2024. Z nami bo dr. Urban BRULC.
13.04.2024

Optimizacija dietnih jedilnikov in HACCP v šolski kuhinji

Vabimo na spletni seminar OPTIMIZACIJA DIETNIH JEDILNIKOV IN HACCP V ŠOLSKI KUHINJI. Z nami bosta doc. dr. Evgen Benedik in Eva Grohar Gros.
17.03.2024

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih [ponovitev]

Vabimo na izobraževanje NOVE SMERNICE PREHRANJEVANJA V VIZ. Z nami bo doc. dr. Evgen BENEDIK.
25.02.2024

Izvršba za nepravnike – enostavna, jasna, uspešna

Vabimo na spletni seminar IZVRŠBA ZA NEPRAVNIKE. Z nami bo Maja LAJEVEC.
14.02.2024

Nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Vabimo na izobraževanje NOVE SMERNICE PREHRANJEVANJA V VIZ. Z nami bo doc. dr. Evgen BENEDIK.
02.02.2024

Ustrezna prehrana starostnika in priprava medicinsko predpisanih diet

Vabimo na spletni seminar USTREZNA PREHRANA STAROSTNIKA IN PRIPRAVA MEDICINSKO PREDPISANIH DIET. Z nami bo doc. dr. Evgen BENEDIK.
01.02.2024

Upravljanje in arhiviranje šolske dokumentacije za svetovalne delavce

Na izobraževanju bomo razrešili pogoste dileme svetovalnih delavcev glede upravljanja z dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem delu, na praktičnih primerih prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
01.02.2024

Varstvo osebnih podatkov na področju znanstveno-raziskovalnega dela v medicini – vključno z novostmi po novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Seminar se osredotoča na reševanje pravnih vprašanj pri pridobivanju, uporabi in posredovanju osebnih podatkov v znanstveno-raziskovalne namene, s poudarkom na pravnih osnovah in obveznostih raziskovalcev, posebej v medicini. Vključuje nova pravila iz ZVOP-2 za obdelavo osebnih podatkov v raziskavah.