Aletheia – Katja Petrovec Šuštar, s.p.

aletheia-logo

Komuniciranje v zdravstvu

🗓️ Po dogovoru

📍 v živo

🧑‍💼 do 16 udeležencev

Na sklopu delavnic se skozi različne module udeleženci naučijo načel in pravil profesionalne komunikacije, spoznajo komunikacijske veščine in jih preizkusijo s praktičnimi vajami, se urijo v reševanju konfliktnih situacij, spoznajo komunikacijske strategije za delo s pacienti in sodelavci, antistresne kompetence in tehnike hitrega poravnavanja s stresom ter pravila komunikacije pri sporočanju neprijetnega dejstva.

Z udeležbo na izobraževanju lahko zdravniki pridobijo kreditne točke, medicinske sestre pa licenčne točke.

Komuniciranje v zdravstvu

Program

1. ZDRAVNIK – DOBER V STROKI IN KOMUNIKACIJI

1. modul

– lik idealnega zdravnika,

– načela in pravila profesionalne komunikacije v zdravstvu,

– privatna in profesionalna identiteta zdravnika,

– kako razmejiti med privatnim in poslovnim ter ohranjati profesionalno distanco,

– strokovnost vs. profesionalnost,

– referenčni okvir kot filter subjektivne realnosti,

– kakšen naj bi bil ustrezen odnos do sebe in drugih v zdravstvu,

– 4 komunikacijske naravnanosti,

– vpliv naravnanosti na izid komunikacije,

– komunikacijske veščine vzpostavljanja pozitivnega odnosa do pacientov in sodelavcev.

2. modul

– profesionalna komunikacijska naravnanost in ustrezen odnos do dela,

– vrste komunikacijskega vzdušja v ordinaciji in kako ga kreirati,

– kako ustvariti prijetno komunikacijsko vzdušje, ko se mudi,

– model komunikacije – interakcija med zdravnikom in pacientom,

– vsebinski in odnosni del komunikacije,

– javni, privatni in intimni psihološki prostor v komunikaciji,

– komunikacijsko polje in pravila komunikacije,

– vrste poslušanja in vpliv na kakovost komunikacije,

– veščina aktivnega poslušanja v nasprotju od predisponiranja,

– kako oblikovati sporočilo, da besede dosežejo namen,

– sporočanje – tehnike adaptacije komunikacije,

– preverjanje razumevanja in motiviranje pacienta za terapijo.

3. modul

– simpatičnost in antipatičnost v medosebnih odnosih na delovnem mestu,

– reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu,

– običajni, zahtevni in težavni pacienti,

– učinkovite komunikacijske strategije za delo z nezadovoljnimi, tihimi, pretirano zgovornimi, prestrašenimi, obupanimi, arogantnimi in razburjenimi pacienti,

– sporočanje slabe diagnoze,

– kakšna je ustrezna psihološka distanca do pacienta in njegovega problema,

– definiranje psihološke distance v profesionalni komunikaciji s pacienti (reševanje, žrtvovanje, obsojanje, ignoriranje, transfer, opravnomočenje),

– čustvena inteligentnost pri delu s pacienti in sodelavci,

– soočanje s stresom in delovno obremenjenostjo.

4. modul

– najpogostejši viri stresa v praksi zdravnikov,

– če bolniki niso zadovoljni, pomeni, da ne delamo dobro – ali res,

– psihološki stres – specifika dela v pomagajočih poklicih,

– čigava je odgovornost za čakalne vrste, z nezdravim življenjskim slogom povezane zdravstvene težave, poslabšanje zdravstvenega stanja …,

– osebnostne značilnosti kot tvegani dejavniki izgorevanja na delovnem mestu,

– kakšni so prvi znaki »burn out« sindroma in kako ukrepati,

– antistresne kompetence,

– tehnike hitrega poravnavanja s stresom na delovnem mestu,

– work life balance – moj akcijski načrt za vzdrževanje notranjega ravnovesja.

5. modul

– kaj pomeni »slaba novica« s psihološkega vidika,

– informiranje bolnikov – katere informacije, kdaj, kako in koliko,

– kako se pripraviti na pogovor z bolnikom,

– kdaj, kje in kako sporočimo bolnikom neprijetno diagnozo,

– pravila korektne in sočutne komunikacije pri sporočanju neprijetnega dejstva,

– kaj se dogaja znotraj bolnika in kako se to kaže navzven,

– vrste bolnikovih reakcij in kako se je najustreznejše odzvati na njih,

– kaj potrebuje oseba, ki je v šoku, zanikanju, žalosti ali jezi,

– kako lahko znižamo frustracijo pri soočanju s trenutno situacijo, pri soočanju s prihajajočo spremembo, ohranjanju občutka lastne vrednosti,

– najpogostejše napake pri sporočanju slabe novice,

– trening komunikacijskih veščin na praktičnih primerih.

 

2. KOMUNIKACIJSKA ODLIČNOST ZA MEDICINSKE SESTRE

1. modul

– lik idealne medicinske sestre,

– med osebnim in poslovnim,

– kaj si pacienti in njihovi svojci želijo in kaj pričakujejo,

– strokovnost vs. profesionalnost,

– vsak vidi svet skozi svoja očala,

– pasivna, agresivna in asertivna komunikacija medicinske sestre,

– kako prijazno komunicirati s pacienti, tudi takrat, ko se ne počutimo prijazno,

– kako učinkovito sodelovati z zdravniki,

– kakšna je profesionalna komunikacijska naravnanost in ustrezen odnos do dela,

– veščine komunikacijske odličnosti,

– taktnost, vestnost, zanesljivost, odgovornost, diskretnost in pripravljenost na pomoč,

– medosebni odnosi sodelovanja in zaupanja ter timsko delo v zdravstvu.

2. modul

– medicinska sestra kot glavni vzdrževalec prijetnega vzdušja v ordinaciji,

– kakšen naj bi bil ustrezen odnos medicinske sestre do sebe, pacientov in zdravnikov,

– reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu,

– tipi težavnih sogovornikov ter njihove značilnosti,

– trening komunikacijskih veščin za delo s težavnimi sogovorniki,

– … in kako zadovoljiti razburjene, prestrašene, apatične, manipulativne in agresivne sogovornike,

– asertivno reševanje konfliktov pri delu,

– tehnike pomirjanja in samokontrole v stresnih situacijah,

– komunikacijska odličnost kot izraz socialne in čustvene inteligentnosti medicinske sestre.

3. modul

– kdaj in zakaj smo ljudje pod stresom,

– razlika med pozitivnim in negativnim stresom,

– osebnostne značilnosti stresnega tipa A in B,

– osebnostne značilnosti, kot rizični dejavniki izgorevanja na delovnem mestu,

– psihološki stres – specifika dela v pomagajočih poklicih,

– medicinska sestra – med zdravniki in bolniki,

– kakšni so prvi znaki »burn out« sindroma in kako ukrepati,

– če bolniki niso zadovoljni, pomeni, da ne delamo dobro – ali res,

– antistresne kompetence,

– tehnike hitrega poravnavanja s stresom na delovnem mestu,

– kaj so moji viri zadovoljstva pri delu,

– work life balance – moj akcijski načrt za vzdrževanje notranjega ravnovesja.

Izvajalka

Mag. Franka Bertoncelj

Mag. Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja in magistrica psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Znanstveni magisterij je zaključila iz klinične in organizacijske psihologije s temo Asertivnost vs. agresivnost.

Kot samostojna svetovalka se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju profesionalnega poslovnega komuniciranja, psihologije vodenja, motiviranja in delegiranja, socialne in čustvene inteligentnosti, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, vodenja problematičnih sodelavcev, obvladovanja stresa ter izgorevanja, upravljanja s časom, grajenja timov, asertivnega komuniciranja in osebnostnega razvoja.

Izvedba in cena

Posamezen modul traja 6 šolskih ur, program lahko prilagodimo potrebam vašega zavoda. 

Termin in cena izvedbe po dogovoru.

Obrazec za povpraševanje​

Za več informacij nas lahko pokličete na 031 707 589, nam pišete na aletheia@aletheia-slo.com ali pa izpolnete spodnji obrazec.

"*" indicates required fields

Kontaktna oseba
Elektronski naslov*
Katero izobraževanje vas zanima?
Izberite izobraževanje iz stalne ponudbe ali izobraževanje po meri:*
Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec Šuštar s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.