Vzgoja in izobraževanje

01.02.2024

Upravljanje in arhiviranje šolske dokumentacije za svetovalne delavce

Na izobraževanju bomo razrešili pogoste dileme svetovalnih delavcev glede upravljanja z dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem delu, na praktičnih primerih prikazali uporabo Enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
01.01.2024

Delavnica: Komuniciranje z lutko

Kakšna je vloga lutke v vzgojnem procesu? Na delavnici z Branetom Vižintinom KOMUNICIRANJE Z LUTKO udeleženci spoznajo osnove animacije, različne lutkovne tehnike, se naučijo tehnik oživljanja ročne lutke in vodenja dialoga z njo.