Zdravstvo

01.02.2024

Varstvo osebnih podatkov na področju znanstveno-raziskovalnega dela v medicini – vključno z novostmi po novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Seminar se osredotoča na reševanje pravnih vprašanj pri pridobivanju, uporabi in posredovanju osebnih podatkov v znanstveno-raziskovalne namene, s poudarkom na pravnih osnovah in obveznostih raziskovalcev, posebej v medicini. Vključuje nova pravila iz ZVOP-2 za obdelavo osebnih podatkov v raziskavah.
04.01.2024

Delavnica: Tehnike dvigovanja in premeščanja pacientov oz. oskrbovancev

Delavnica ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI. TEHNIKE DVIGOVANJA IN PREMEŠČANJA PACIENTOV/OSKRBOVANCEV. Zmanjšajmo fizične obremenitve in tveganje za trajne poškodbe hrbtenice.
03.01.2024

Delavnica: Preprečevanje rane zaradi pritiska​

Delavnica ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI. PREPREČEVANJE RANE ZARADI PRITISKA. Nameščanje v različne položaje, ustrezno podlaganje in preprečevanje strižne sile.
02.01.2024

Delavnica: Komuniciranje v zdravstvu

Delavnica Komuniciranje v zdravstvu za zdravnike in medicinske sestre.