vabimo na spletni seminar

SPREMEMBE IN NOVOSTI ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – NOVELA ZIZ-M

Kaj prinaša v izvršbo in postopke zavarovanja

petek, 2. april 2021, 9.00–11.00
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, svetovalka ter avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

V Uradnem listu RS, številka 36, je bila 12. marca 2021 objavljena novela Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-M. Veljati bo začela petnajsti dan po objavi.
Kaj prinaša?
Precej novosti, ki bodo vplivale na tek izvršilnega postopka, in sicer:
možnost vložitve revizije tudi za dolžnika (10. člen ZIZ) in s tem povezano spremembo pri odlogu izvršbe na dolžnikov predlog (12. točka prvega odstavka 71. člena ZIZ);
spremembe pri odlogu izvršbe na predlog dolžnika, če teče izvršba na nepremičnino, ki je dolžnikov dom; če gre za deložacijo dolžnika iz nepremičnine, ki je njegov dom; če dolžnik potrošnik zatrjuje neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa (71. člen ZIZ);
čas trajanja odloga (74. člen ZIZ);
razširitev predmetov, ki so izvzeti iz izvršbe – hišne živali (79. člen ZIZ);
razširitev prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen ZIZ);
spremembe pri izvršbi v zadevah glede varstva in vzgoje otrok in glede osebnih stikov z otroki (20.a poglavje ZIZ);
nove začasne odredbe za varstvo koristi otrok (3.a poglavje ZIZ);
pravila o poslovanju izvršiteljev.
Na seminarju bomo natančneje pregledali vse novosti in njihov vpliv na tek postopka ter kaj pomenijo za upnika in za dolžnika.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 50 € neto (61 € z DDV).

Prijava