vabimo na spletni seminar

SPREMEMBE IN NOVOSTI ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – NOVELA ZIZ-M

Kaj prinaša v izvršbo in postopke zavarovanja

petek, 2. april 2021, 9.00–11.00
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, svetovalka ter avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

V Uradnem listu RS, številka 36, je bila 12. marca 2021 objavljena novela Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-M. Veljati bo začela petnajsti dan po objavi.
Kaj prinaša?
Precej novosti, ki bodo vplivale na tek izvršilnega postopka, in sicer:
možnost vložitve revizije tudi za dolžnika (10. člen ZIZ) in s tem povezano spremembo pri odlogu izvršbe na dolžnikov predlog (12. točka prvega odstavka 71. člena ZIZ);
spremembe pri odlogu izvršbe na predlog dolžnika, če teče izvršba na nepremičnino, ki je dolžnikov dom; če gre za deložacijo dolžnika iz nepremičnine, ki je njegov dom; če dolžnik potrošnik zatrjuje neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa (71. člen ZIZ);
čas trajanja odloga (74. člen ZIZ);
razširitev predmetov, ki so izvzeti iz izvršbe – hišne živali (79. člen ZIZ);
razširitev prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen ZIZ);
spremembe pri izvršbi v zadevah glede varstva in vzgoje otrok in glede osebnih stikov z otroki (20.a poglavje ZIZ);
nove začasne odredbe za varstvo koristi otrok (3.a poglavje ZIZ);
pravila o poslovanju izvršiteljev.
Na seminarju bomo natančneje pregledali vse novosti in njihov vpliv na tek postopka ter kaj pomenijo za upnika in za dolžnika.