VZORČNA PRAVILA O ŠOLSKEM REDU ZA SREDNJE ŠOLE

S 1. septembrom 2018 se je začel uporabljati Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 30/2018), istočasno je prenehal veljati Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 60/2010).
V skladu z 11. členom novega pravilnika morajo srednje šole do 1. decembra 2018 uskladiti svoja šolska pravila z novim pravilnikom, ki šolam daje večjo avtonomijo pri določitvi internih pravil.
Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija, se v zadnjih letih intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je avtorica vzorčnih pravil šolskega reda

Za nakup vzorčnih pravil za srednje šole nam pišite na aletheia@alethieia-slo.com ali nas pokličite na 041 765 642.