vabimo na seminar

VSE O IZVRŠBI ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE


petek, 19. junij 2020, 9.00–13.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Epidemija in v zvezi z njo sprejeta zakonodaja je posegla tudi na postopke izvršbe, saj je normalen tek teh postopkov izjemnega pomena za gospodarstvo. Pogledali bomo, kako bo vplivala na vaše postopke, na položaj vaših dolžnikov in posledično na vaš položaj, kot upnika. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z izvršbo, pa sodna praksa na večino vprašanj, ki se postavljajo pri vašem delu, ne odgovarja. Na jasen in pregleden način bomo razložili postopek izvršbe, s praktičnimi primeri bomo poskrbeli, da bodo tudi tisti deli postopka, ki v praksi povzročajo največ težav, jasni. Obsežno gradivo vam bo v pomoč pri spremljanju vsebine in pri vašem samostojnem delu.
Ker so stranke izvršilnih postopkov, povezanih z neplačili za storitve šol in vrtcev, specifične, ker gre za urejanje občutljivih razmerij, je jasno, da klasična izobraževanja teh razmerij ne obravnavajo. Z veseljem bomo poiskali odgovore na vsa vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete že vnaprej ali pa jih zastavite med izobraževanjem.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.

 PROGRAM

Vpliv koronazakonodaje na položaj upnika in dolžnika in kaj ti predpisi pomenijo po koncu epidemije

Razlikovanje med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova:
– razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati,
– kako ravnati, če se nad dolžnikom začne postopek osebnega stečaja,
– poplačilo upnika v osebnem stečaju in kaj je z dolgovi, ki nastajajo med časom preizkusnega obdobja,
– dolžnosti dolžnika v času osebnega stečaja,
– kako ugotoviti, ali je dolžnik v osebnem stečaju.

 Izvršba na podlagi verodostojne listine:
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
– zastaranje računov,
– na koga glasi račun in kdo je dolžnik v postopku, kdo je naslovnik računa – otrok ali starši, eden ali oba starša,
– kdaj je treba dolžniku poslati opomin in kakšna je njegova vsebina, obveznost pošiljanja opominov na račune, izdane v zvezi s storitvami vzgoje in izobraževanja,
– kako pravilno reklamirati račun in kakšno reklamacijo mora upnik upoštevati,
– delna reklamacija računa,
– kdaj vložiti predlog za izvršbo in kje vložim predlog za izvršbo,
– kaj je COVL in kako posluje,
– najpogostejše napake pri vlaganju predlogov za izvršbo,
– sodna taksa za vložitev predloga,
– kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo,
– posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine za upnika in dolžnika.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
– kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
– kakšne so v postopku izvršbe prednosti, če razpolagamo z izvršilnim naslovom,
– kaj je izvršilni naslov in kdaj je primeren za vložitev izvršbe,
– kakšna je razlika med predlogom, vloženim na podlagi verodostojne listine in tistim, ki je vložen na podlagi izvršilnega naslova,
– kje vložim izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako je videti predlog za začetek postopka,
– na kaj moram biti pri sestavi pozoren,
– posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika.

 Vročanje sklepov o izvršbi: 
–  kako se vroča sklepe o izvršbi – osnovna pravila, štetje rokov, fikcija vročitve,
– napake pri računanju rokov,
– kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika,
– sprememba naslova v postopku in posledice,
– ali se lahko po začetku izvršilnega postopka z dolžnikom še dogovarjam.

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
– razlika med ugovornimi razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, zakaj jo morate poznati,
– solidarna odgovornost staršev za plačilo obveznosti otroka,
– obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja,
– omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.

Izvršilna sredstva:
– kaj so izvršilna sredstva,
– sprememba izbranega sredstva med postopkom (vzorec), pravno sredstvo dolžnika,
– posebnosti pri izvršbi na dolžnikov dom,
– na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi po izdaji sklepa o izvršbi,
– zakaj so določeni predmeti izvzeti iz izvršbe, mora upnik poznati ta pravila, ali je to dolžnost izvršitelja,
– ali se kot dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje in kako.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
– kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja,
– kdo mora paziti na pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi,
– obveznosti delodajalca pri realizaciji sklepa o izvršbi za zaposlenega in njegova odgovornost za pravilno realizacijo izvršbe,
– zneski, izvzeti iz zasega – ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke,
– vzdrževani družinski člani, kdo so in kdo nadzoruje, ali jih je dolžnik dolžan preživljati,
– možnost upnika, da nadzoruje pravilnost zasega prejemkov svojega dolžnika,
– koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka, kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega zakona in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plače ne zadošča za oba,
– kaj je administrativna prepoved, ali lahko dolžnik določi višji znesek administrativne prepovedi, kot jo določa zakon.

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:
– kdaj je treba v postopku določiti izvršitelja in kako si ga izberem,
– kakšni so stroški dela izvršitelja,
– kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje,
– kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti in kako se taka omejitev uveljavi,
– kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci, ali je to dovolj za prodajo dolžnikove premičnine,
– rad bi obročno poravnal svoj dolg, kako naj to storim, da bodo moji stroški, povezani s tem, čim nižji,
– poplačilo upnikov,
– kaj je deložacija in kdaj jo izvršitelj opravi,
– kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži,
– prodaja zarubljenih predmetov,
– kdo lahko kupuje in kakšna so pravila o javnih dražbah.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
– kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino,
– kako je z vprašanjem nesorazmernosti med dolgom in vrednostjo nepremičnine,
– koliko stane cenitev nepremičnine – kaj, če se z njo ne strinjam,
– ali dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe namesto prodaje nepremičnine,
novosti, ki varujejo dolžnikov socialni položaj
– do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava