vabimo na seminar

ODGOVORI NA AKTUALNA PRAVNA VPRAŠANJA, KI JIH JE PRINESEL COVID-19 V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE


petek, 16. oktober 2020, 9.00–12.30
Cubo Golf, Smlednik 200, Smlednik

 Razmere, ki jih je v šolski prostor prinesel COVID-19, so v veliki meri spremenile način dela, delovno okolje ter medsebojno komuniciranje med učenci, profesorji in starši.
Na seminarju nam bo predavateljica dr. Nina Ana Jäger pojasnila pravne zakonitosti – kaj zaposlene v šolstvu zavezuje in kaj so le priporočila, kdo za kaj odgovarja, opozorila nas bo na akte šole in protokole, predvsem pa odgovorila na mnoga aktualna pravna vprašanja, s katerimi se srečujemo v praksi.

 PREDAVATELJICA

Dr. Nina Ana JÄGER, doktorica prava in mediatorka, Pravna pisarna in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je avtorica vzorčnih pravil šolskega reda. Pri svojem delu se kot mediatorka zavzema za mirno in strpno komunikacijo, kar izhaja tudi iz njenega knjižnega prvenca Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovarjam.

PROGRAM

– Hierarhija pravnih aktov, zakaj odlok vlade zavezuje in priporočila NIJZ ne.
– Hierarhija odgovornosti v šoli.
– Pristojnosti in odgovornost ravnatelja v času COVID-19 ukrepov.
– Vrsta pravnih ukrepov vlade in zakaj so zavezujoči.
– Kam sodi okrožnica MIZŠ.
– Kako ukrepa šola oziroma ali sploh lahko ukrepa v primeru kršitev odloka s strani zaposlenih, staršev, učencev/dijakov.
– Vpliv COVID-19 na interne akte šole: najpogostejše napake protokolov in vpliv na druge interne akte.
– Reševanje aktualnih primerov iz prakse.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava