vabimo na spletni seminar

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 IN TUDI SICER

sreda, 2. december 2020, 9.00–12.15
SPLETNI SEMINAR

Epidemija COVID-19 je prinesla zelo specifične situacije, ki lahko, če nanje nismo pripravljeni, nedopustno posegajo v našo zasebnost.
Na izobraževanju vam bo predavatelj mag. Urban BRULC, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca, odgovoril na številna vprašanja, s katerimi se soočate v šolskem okolju v času epidemije in tudi sicer.

 PROGRAM

1. Merjenje temperature zaposlenih, učencev in obiskovalcev (dopustnost, pogoji, obseg, evidentiranje, druge metode)
2. Pridobitev in notranja izmenjava podatkov o identiteti zaposlenega ali učenca, ki je zbolel za COVID-19 ali o odrejeni izolaciji ter karanteni
3. Vodenje teh podatkov v zbirkah podatkov organizacije
4. Poizvedovanje s strani vodstva glede načrtovanega in preteklega dopustovanja ali drugega gibanja zaposlenih
5. Predložitev potrdila o (ne)okuženosti delodajalcu in predložitev zdravstvene dokumentacije v primeru okuženosti
6. Izpolnjevanje vprašalnika o zdravju za zaposlene ob prihodu na delo
7. Delodajalčevo spremljanje dela na domu prek posebnih aplikacij
8. (Ne)obveznost obveščanja šole o okuženosti oziroma o obolenju s COVID-19 in posledice neobveščanja
9. Obveščanje vseh staršev o okužbi v razredu (oddelku) ali v organizaciji
10. Evidentiranje nošenja mask oziroma nenošenja mask z in brez privolitve

11. Delodajalčevo preverjanje spoštovanja karantene, izolacije na domu
12. Podpisovanje izjave o uvrstitvi v rizično skupino delavcev in podobne izjave
13. Šola na daljavo – obveznost uporabe točno določenega programskega orodja, (ne)varna programska orodja, video pouk in snemanje
14. Spremljanje pisanja testov prek videokonferenčnega sistema
15. Prijavljanje na govorilne ure preko javne aplikacije z začetnicami učenca, razredom ter učiteljico/učiteljem
16. Dopustnost priprave in oddaje domačih foto- in videoposnetkov za šolske potrebe (naloge, testiranje)
17. (Ne)dopustnost posega v učiteljevo zasebnost pri delu od doma (direktni prenosi ali videoposnetki)
18. Preverjanje znanja prek videokonference ali prek zvočnega klica
19. Klicanje staršev s strani učiteljev iz zasebnega telefona ter priprava evidence komunikacije s straši
20. Dajanje v podpis raznih izjav staršem in dijakom v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem COVID-19

21. Privolitev za uporabo digitalnih vsebin in spletnih učilnic
22. Privolitev po Splošni uredbi (EU) o varstvu podatkov in obveščanje o obdelavi osebnih podatkov (vsebina, način, roki, pogoji, posledice)
23. Snemanje sej in sestankov v organizaciji
24. Javno in interno razkritje ocen učencev in učiteljev
25. Objava fotografij učencev, zaposlenih in dogodkov na šolskih spletnih straneh, družbenih omrežjih, v tiskanih publikacijah, spletnih učilnicah in v prostorih šole
26. Izmenjava podatkov šolski zdravnik → šola in šola → šolski zdravnik
27. Uresničevanje pravice otrok in staršev do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter uresničevanje pravice do popravka in izbrisa
28. Razni zunanji uporabniki osebnih podatkov, ki zaprošajo za podatke (pogoji, podlage, omejitve; npr. CSD, odvetniki, izvršitelji, sodišče, matična občina, matično ministrstvo ipd.)
29. Problem športnovzgojnega kartona
30. Pogodbena obdelava osebnih podatkov: fotografiranje otrok, COBISS, izdelava zbornikov ipd.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 75 € neto (91,50 € z DDV) in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijava