vabimo na interaktivni seminar

VODENJE INVESTICIJE PRI GRADNJI 


sreda, 23. september 2020, 9.00–14.15
Cubo Golf, Smlednik 200, Smlednik

IZS je seminarju dodelila 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.
ZAPS je seminarju dodelila 3 kreditne točke (sklop D).

PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je kot gradbena inženirka vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

Vodenje investicije je za investitorja najzahtevnejša naloga pri graditvi (projektiranju, dovoljevanju in gradnji). V tej vlogi se znajdejo investitorji sami, inženiring podjetja, neredko pa tudi nadzorniki.
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti določa, da med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja in pooblaščenega krajinskega arhitekta sodijo tudi nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katero so pooblaščeni, kot tudi svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije. Kaj spada pod te naloge?

 PROGRAM

– Načrtovanje in priprava investicije (potrebe, finančna, časovna, variante).
– Idejni projekt ?
– Preveritev zemljišča.
– Naročilo dokumentacije, projektne dokumentacije – kako ravnati pri zamenjavi projektanta, komu naročiti izdelavo PID.
– Elaborati, geodetski posnetek, geomehansko stanje.
– Projektantski nadzor ?
– Pasti/pomembne vsebine pri sklepanju pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvajanje nadzora in gradbene pogodbe.
– Pogoste napake pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.
– Kdaj gradbeno dovoljenje sploh ni potrebno, pri stavbah in infrastrukturi.
– Razlike med odgovornostmi vodij del in vodij gradnje.
– Naloge nadzornika in vodje nadzora.
– Spremembe med gradnjo, kako ravnati.
– Nujna obveza vsake investicije – pridobitev uporabnega dovoljenja, izjave pod kazensko in disciplinsko odgovornostjo.
– Terminsko sledenje investicije in potrebna ukrepanja.
– Kakšne so v gradbeništvu posledice interventnih ukrepov.

Vsebinsko pestro izobraževanje je namenjeno predstavitvi pogostih napak, do katerih pride zaradi neznanja ali napačnega razumevanja posameznih, pogosto zelo strokovnih, področij. Zato bodo udeležencem predstavljeni vsi kritični koraki postopka, ki se ga bo lotil investitor sam ali za njega strokovna oseba.
Želeno je osnovno predznanje z obravnavanih področij.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 180 € neto (219,60 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava