vabimo na interaktivni seminar

URESNIČEVANJE ZAHTEV SPLOŠNE UREDBE (EU) O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZA SOCIALNO VARSTVENE ZAVODE


Udeležencem bodo na voljo vzorci nekaterih internih aktov.

četrtek, 5. april 2018, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

PREDAVATELJ

mag. Urban BRULC, univ. dipl. pravnik, samostojni svetovalec Informacijskega pooblaščenca RS

 PROGRAM

1. Splošne spremembe na področju varstva osebnih podatkov
– sankcioniranje, pravne podlage
– nova opredelitev osebnega podatka
– vpliv na zakonodajo s področja socialno varstvenih storitev
2. Katere novosti uredbe ne pridejo v poštev za socialno varstvene zavode
3. Poročanje o kršitvah varstva osebnih podatkov nadzornemu organu
– katere kršitve so predmet poročanja
– kako se poroča, kaj in kdaj
– dokumentiranje kršitev
– kdaj je treba poročati tudi posameznikom
4. Novosti pri zagotavljanju fizične varnosti podatkov
5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
– kako in kdaj se jo imenuje ter kakšne pogoje mora izpolnjevati
– obvezne in neobvezne naloge pooblaščene osebe
– ali je res smiselno najemati zunanjo osebo
– ali je res pooblaščena oseba odgovorna za kršitve
– izvajanje internih pregledov (revizij)
6. Evidenca dejavnosti obdelav in register zbirk osebnih podatkov
– kaj se ukinja
– vsebina novih evidenc
– oblika in lokacija vodenja ter namen
7. Interni pravilniki o zagotavljanju varnosti
– ali bodo še obvezni
– vsebina, namen in drugi akti
8. Izdelava ocen učinkov in predhodno posvetovanje
– za katere obdelave podatkov je obvezna
– namen, vsebina in oblika
9. Privolitev
– nove zahteve in obvezna prenovitev obrazcev
10. Pravice posameznikov
– vrste (seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, izbris podatkov, popravek podatkov, prenosljivost, omejitev obdelave)
– upravičenci, meje in način uresničevanja pravic, roki ter stroški
– postopkovne novosti na pritožbeni stopnji
11. Pogodbena obdelava podatkov (zunanji obdelovalci)
– vsebinske novosti in kaj je treba postoriti pred uveljavitvijo uredbe
12. Posebnosti pri obdelavi zdravstvenih podatkov
13. Splošni primeri dopustnega in nedopustnega ravnanja z osebnimi podatki varovancev in njihovih svojcev

Predavanje je zastavljeno na primerih iz prakse.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava