vabimo na seminar

KAKO DO USPEŠNE IZVRŠBE 

Zakonodaja in novosti

Predstavitev pravil postopka ter najpogostejše napake, ki postavljajo upnika v slabši položaj


četrtek, 11. april 2019, 9.00–13.15
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Seminar je namenjen vsem, ki se z izvršbo srečujete, a je ne uporabljate vsak dan. Če si želite pridobiti dodatno praktično znanje o postopku in uveljavljanju vaših pravic se udeležite seminarja, kjer bomo na konkretnih primerih bomo pregledali obsežna pravila ter nekaj uporabne sodne prakse, predstavili novosti, ki jih je prinesla zadnja novela, poiskali odgovore na vsa vaša vprašanja in našli rešitve za težave s katerimi se srečujete.
Opozorili bomo tudi na najbolj pogoste napake upnikov, ki podaljšujejo postopek in upnika postavljajo v slabši položaj.
Udeleženci boste prejeli obsežno gradivo, ki vključuje različne vzorce, ki jih boste lahko uporabljali pri vodenju izvršb (predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, utesnitev predloga, razširitev sredstev izvršbe, oblikovanje predloga kot tožbe v primeru ugovora, umik, odlog, …), sistematičen pregled celotnega postopka prek enostavnih tabel in grafični prikaz posameznih delov postopka, ki vam bo v pomoč pri samostojnem delu.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka ter ena od avtoric urejene stečajne sodne prakse e-paketa dr. Nine Plavšak.

 PROGRAM

1. Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova:
– kakšne so osnovne razlike med obema postopkoma in zakaj jih mora upnik poznati;
– reklamacija računa in dolžnost opominjanja dolžnika; kako do informacij o dolžnikovem premoženju in katere poizvedbe o premoženju opravi sodišče samo;
– predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL) in predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Pravilna sestava predloga in pogoste napake;
– vročanje sklepa o izvršbi in pravila o računanju rokov;
– realizacija sklepa o izvršbi in razlike med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova;
– ugovor zoper sklep o izvršbi, ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, postopek z ugovorom.


 2. Izvršilna sredstva v postopku izvršbe
Izbira izvršilnega sredstva; vzorec predloga spremembe izvršilnega sredstva med postopkom:

Zaseg dolžnikove plače in denarnih sredstev na dolžnikovem transakcijskem računu:
– iskanje podatkov o dolžnikovi zaposlitvi ali računu;
– izvršba pred/po pravnomočnosti sklepa o izvršbi;
– odgovornost delodajalca/banke za nepravilnosti pri realizaciji sklepa o izvršbi, pravice in dolžnosti delodajalca pri izvrševanju sklepov o izvršbi, pravna sredstva delodajalca v postopku; administrativna prepoved in pravilen vrstni red poplačila sklepov o izvršbi;
– prejemki, izvzeti iz izvršbe (101. člen ZIZ) in prejemki, katerih zaseg je omejen (102. člen ZIZ);
– pravila o vzdrževanih družinskih članih.

Izvršba na premičnine dolžnika:
– izbira izvršitelja in osnovna pravila o njegovem delu in stroških;
– predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe (79. člen ZIZ);
– seznam dolžnikovega premoženja in informativni seznam dolžnikovega premoženja;
– ugovor tretjega, če se rubijo premičnine, ki niso dolžnikova last;
– odlog izvršbe in možnost obročnega odplačevanja dolga;
– neuspešen in neizveden rubež;
– prodaja premičnin v postopku izvršbe, spletni iskalnik dražb in spletna javna dražba.

 Izvršba na nepremičnine dolžnika:
– postopek prodaje nepremičnin;
– odlog izvršbe na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, umik predloga s soglasjem dolžnika in posledice za upnika;
– prodaja nepremičnin v izvršbi, na kaj mora paziti kupec nepremičnin;
– cenitveno poročilo, spletni brskalnik, spletna javna dražba;
– prisilna izselitev dolžnika.


3. Pravna sredstva v izvršbi:
– ugovor, pritožba;
– ugovor tretjega, ugovor po izteku roka;
– revizija v postopku izvršbe;
– razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti;
– ugovor zoper pravno nasledstvo;
– odlog in umik izvršbe;
– zahteva za odpravo nepravilnosti.


4. Čezmejna zamrznitev računov:
Kratek pregled postopka čezmejne zamrznitve računov dolžnikov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava