vabimo na seminar

PRENOVLJENA UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU


četrtek, 7. junij 2018, 9.00–13.00
GH Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana

PREDAVATELJ

Mag. Robert LAINŠČEK, Inšpektorat za javni sektor, inšpektor višji svetnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju upravnega prava in upravnega poslovanja

Aprila 2018 je v veljavo stopila prenovljena Uredba o upravnem poslovanju (Nova UUP), kot posledica zaznanih potreb po prenovi prejšnje Uredbe. Spremenile so se predvsem preživete določbe, ki so se nanašale na elektronsko poslovanje, odpravile številne administrativne ovire za uradne osebe in nomotehnične pomanjkljivosti, saj je stara uredba nastala z združitvijo šestih podzakonskih aktov.
Nova UUP tako na bolj zgoščen in pregleden način določa pravila upravnega poslovanja. Poleg prenovljenih vsebin elektronskega poslovanja in odprave nomotehničnih pomanjkljivosti UUP določa ravnanje organov pri odgovarjanju na dopise strank in zagotavljanju odzivnosti ter ponuja rešitve vsem, ki se dnevno srečujejo s pisanji strank in jih zavezuje Uredba o upravnem poslovanju.

 PROGRAM

9.00–10.30
 Razlogi za sprejem nove UUP.
– Veljavnost UUP (glede na organe).
– Splošna pravila uporabe UUP.
Pomeni izrazov v UUP (novosti).
10.30–10.45 – odmor

10.45–12.00
– Zagotavljanje javnosti dela organov.
– Zagotavljanje odzivnosti.
– Poslovanje s strankami.
12.00–12.15 – odmor

12.15–13.00
– Upravljanje z dokumentarnim gradivom.
– Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 140 € neto (170,80 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava