vabimo na spletni seminar

PRODAJA NEPREMIČNIN V POSTOPKU IZVRŠBE S POUDARKOM NA SPLETNI DRAŽBI


torek, 9. marec 2021, 9.00–11.00
SPLETNI SEMINAR

PREDAVATELJICI

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani in specializiranem stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, svetovalka ter avtorica številnih strokovnih člankov s področja stečajnega in izvršilnega postopka.
Jana TOMAZIN, univ. dipl. prav., vodja projekta e-dražbe na Vrhovnem sodišču RS.

Novela ZIZ-L je podlaga za spletno javno dražbo in nov sodoben in pregleden spletni iskalnik prodaj. Gre za pomembni in težko pričakovani novosti. Njun namen in cilj je poenostaviti, posodobiti in pospešiti izvršilne postopke.
S spletnim iskalnikom se zagotavlja preglednost prodaj in lažje iskanje predmetov prodaje (nepremičnine, premičnine ali premoženjske pravice), s tem pa lažja dostopnost za kupce. Spletna javna dražba je novost, ki bo pomembno vplivala na hitrost, ekonomičnost, preglednost in predvsem učinkovitost izvršilnega postopka. Spletna javna dražba onemogoča pogosto grajana dogovarjanja med potencialnimi kupci, ki so vplivala na višino dosežene kupnine in s tem na položaj upnikov in dolžnikov v postopku. Podrobnejša pravila o spletni javni dražbi in novem spletnem iskalniku (93., 93.a., 181.a in 188.a člen ZIZ) določa Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnem postopku, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 195/20 23. 12. 2020 in je začel veljati 7. 1. 2021, uporablja pa se od 1. 2. 2021 dalje.
Spletni seminar je praktičen in namenjen vsem, ki sodelujejo v izvršilnih postopkih, torej upnikom, dolžnikom, potencialnim kupcem, predkupnim in odkupnim upravičencem. Na seminarju se boste seznanili z osnovnimi pravili prodaje nepremičnin, z določbami zakona, ki urejajo spletno javno dražbo, s pravili in praktičnim postopkom spletne javne dražbe ter z novim iskalnikom prodaj.

 PROGRAM

– Pravila prodaje v izvršbi (do razpisa javne dražbe) z novejšo sodno prakso
– Ureditev spletne javne dražbe v ZIZ in v Pravilniku o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnem postopku
– Vsebina Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnem postopku – vsebina, prikaz in tehnična pravila postopka javne dražbe
– Vprašanja

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 80 € neto (97,60 € z DDV).

Prijava