ravnatelje, šolske mediatorje in zaposlene v svetovalnih službah vabimo na seminar

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA 


petek, 15. september 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Mediacija je v šolah nujno potrebna, saj je šola prostor, kjer naj bi se konfliktne situacije v prvi vrsti reševale na miren način – s pogovorom. Veliko šol je šolsko in vrstniško mediacijo zapisalo v pravila šolskega reda.
Samostojnost pri reševanju problemov, prevzemanje odgovornosti za napake, obvladovanje čustev in spoštovanje dogovorov so le nekateri od pozitivnih učinkov mediacije, ki s svojimi tehnikami obvladovanja pripomore, da posameznik v odraslo dobo stopi kot odgovoren človek, ki v še tako težkih situacijah ne kriči in ne molči, temveč je sposoben kulture dialoga.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija.
Mediacijo po šolah kot zunanja mediatorka izvaja že nekaj let. V letu 2016 je organizirala 1. dneve vrstniške in šolske mediacije pod geslom ‘jaz ne kričim in ne molčim, jaz se pogovarjam‘. Redno organizira usposabljanja za šolskega mediatorja in aktivno spremlja ter pomaga šolam, da mediacijo izvajajo na kvalitetnem in strokovnem nivoju. V juniju 2017 je organizirala 1. posvet šolskih mediatorjev v Sloveniji in ustanovila slovensko šolsko mediatorsko mrežo.

PROGRAM

Pravila šolskega reda in uporaba mediacije (šolske, vrstniške).
Tehnike mirnega reševanja sporov.
Odgovornost šolskega mediatorja.
Postopek šolske in vrstniške mediacije.
Kako uspešno vpeljati mediacijo v šole.
Primeri dobre prakse.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava