ravnatelje, svetovalne delavce, učitelje in druge zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih vabimo na izobraževanje

ŠOLA ŠOLSKE MEDIACIJE 


četrtek, 10. januar 2019, 9.00–12.30
četrtek, 17. januar 2019, 9.00–12.30
četrtek, 24. januar 2019, 9.00–12.30
četrtek, 31. januar 2019, 9.00–12.30
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

Mediacija je v šolah nujno potrebna, saj je šola prostor, kjer naj bi se konfliktne situacije v prvi vrsti reševale na miren način – s pogovorom. Veliko šol je šolsko in vrstniško mediacijo zapisalo v pravila šolskega reda.
Na Šoli šolske mediacije, ki bo potekala v štirih modulih, bodo udeleženci pridobili teoretična in praktična znanja, potrebna za pravilno in korektno uvedbo in izvajanje šolske mediacije; usvojili bodo načela in tehnike mediacije, se seznanili s pravnimi podlagami in postopkom mediacije, v praktičnem delu pa se bodo posvetili predvsem simulaciji vlog na resničnih primerih iz prakse ter pisanju vabil in mediacijskih sporazumov za vsak posamičen primer.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija.
Mediacijo po šolah kot zunanja mediatorka izvaja že nekaj let. V letu 2016 je organizirala 1. dneve vrstniške in šolske mediacije pod geslom ‘jaz ne kričim in ne molčim, jaz se pogovarjam‘. Redno organizira usposabljanja za šolskega mediatorja in aktivno spremlja ter pomaga šolam, da mediacijo izvajajo na kvalitetnem in strokovnem nivoju. V juniju 2017 je organizirala 1. posvet šolskih mediatorjev v Sloveniji in ustanovila slovensko šolsko mediatorsko mrežo.

PROGRAM

Osnove o mediaciji in šolski mediaciji.
Alternativni načini mirnega reševanja sporov.
Šolska, vrstniška in zunanja mediacija.
Pravila šolskega reda in mediacija v šoli.
Vrline dobrega mediatorja.
Odgovornost šolskega mediatorja.
Razlika med mediatorstvom in svetovalno službo.
Varstvo osebnih podatkov v mediaciji.
Soglasje staršev za mediacijo: DA/NE.
Mediacija v kazenskih zadevah:  DA/NE.
Pravne podlage.
Temeljna načela in tehnike mediacije s poudarkom na šolski mediaciji (teorija in analiza primerov).
Postopek mediacije.
Pisanje vabila na mediacijo.
Pomen in pravna relevanca pogodbe o mediaciji.
Mediacijski sporazum; pomen in pisanje mediacijskega sporazuma.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 390 € neto (475,80 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času izobraževanja.

Prijava