vabimo na seminar

ŠOLA IZVRŠBE

S POUDARKOM NA IZTERJAVI DOLŽNIKOVIH PREJEMKOV


petek, 22. september 2017, 9.00–12.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Izvršilni postopki so najbolj množični sodni postopki pri nas, kjer lahko posameznik nastopa v vlogi upnika ali dolžnika. V izogib napakam, ki so v postopku izvršbe nepopravljive, je poznavanje Zakona o izvršbi in zavarovanju nujno.
Na seminarju bomo po logičnih sklopih pregledali postopek izvršbe in sodno prakso. Poudarek bo predvsem na izvršbi na dolžnikove prejemke, kjer vas bomo opozorili na institute, ki so vam na voljo in najpogostejše napake, ki jih naredijo upniki v tem postopku.
Predavateljica bo pripravila preglednice postopka, ki bodo udeležencem služile kot pomoč pri reševanju konkretnih primerov iz izvršbe.
Izvršba je postopek, ki se ga najlažje naučimo in razumemo preko konkretnih primerov. Zato vas vabimo, da nam pred seminarjem posredujete svoja vprašanja, na katera vam bomo na predavanju tudi odgovorili.
Pregledali bomo tudi, kaj nam prinaša novela zakona ZIZ-L in na kaj morajo biti uporabniki še posebej pozorni.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem in stečajnem oddelku v Ljubljani, avtorica strokovnih člankov s področja izvršbe in stečaja.

 PROGRAM

Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova: 
 Razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati.
 Kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo.
 Kdaj je treba dolžniku poslati opomin.
 Kako reklamirati račun, da lahko to kasneje uveljavljam v postopku.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:
 Kje vložim predlog za izvršbo.
 Kaj je COVL in kako posluje.
 Koliko znaša sodna taksa za vložitev predloga.
 Kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:
 Kaj je izvršilni naslov in kdaj je lahko podlaga za vložitev izvršbe. Na kaj moram biti pozoren, ko se z dolžnikom dogovorim za ureditev razmerja s sodno poravnavo.
 Kje vložim izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako izgleda predlog za začetek postopka.

Vročanje sklepov o izvršbi:
 Kako se vroča sklepe o izvršbi.
 Kako pravilno izračunam rok za vložitev pravnega sredstva.
 Kako izračunam rok za vložitev ugovora, če mi je sklep vročen s fikcijo. Najpogostejše napake pri računanju rokov za ugovor. Kaj pomeni napačno izračunan rok za dolžnika.
 Sprememba naslova v postopku in posledice.
 Kaj lahko dolžnik stori po prejemu sklepa o izvršbi, da postopek zavleče.
 Se lahko po začetku izvršilnega postopka z upnikom še dogovarjam.

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
 Dolg je zastaral.
 Nisem dolžnik.
 Dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja od mene.
 Obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja.
 Ne vem, ali moj dolg sploh obstaja.
 Omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.

Druge vrste ugovorov:
 Ugovor po izteku roka.
 Ugovor tretjega. Sem dolžnik in moji mami so zarubili kolo. Kdo lahko ugovarja in kakšen je postopek z ugovorom.

Izvršilna sredstva:
 Kaj so izvršilna sredstva. Lahko med postopkom spremenim izbrano sredstvo izvršbe? Kako sestavim predlog.
 Na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi in kaj je iz izvršbe izvzeto.
 Kako se kot dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje.

Izvršba na dolžnikove prejemke:
 Kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja.
 Kdo mora paziti na pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi. Odgovornost delodajalca pri realizaciji izvršbe.
 Kako se izračuna obseg zasega dolžnikove plače, če je ta zaposlen za polovični delovni čas? Kako se izračunajo omejitve na plačo, če je dolžnik zaposlen pri dveh delodajalcih, pri vsakemu za polovični delovni čas.
 Ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke.
 Kaj če sta oba starša v postopku izvršbe. Ali se v takem primeru znesek za vzdrževanega družinskega člana prizna le enemu, obema ali vsakemu pol.
 Dolžnik – oče dveh otrok je v postopku izvršbe. Ali lahko kot olajšavo (povečanje razpoložljivega dela plače) uveljavlja oba otroka ali vsak od staršev uveljavlja enega.
 Koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka? Kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega zakona in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plače ne zadošča za oba.
 Kdo so vzdrževani člani in kako jih dolžnik uveljavlja? Kdo je dolžan kontrolirati, ali pri dolžniku še vedno obstaja dolžnost preživljanja.
 Kaj je administrativna prepoved? Ali lahko določim višji znesek administrativne prepovedi, kot jo določa zakon.

Izvršitelj:
 Kako si izberem izvršitelja in kakšni so stroški njegovega dela.
 Kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje.
 Kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti in kako se taka omejitev uveljavi.
 Ali izvršitelj lahko zarubi predmet, za katerega dolžnik trdi, da ni njegov.
 Kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci, je to dovolj za prodajo dolžnikove premičnine.
 Kako izvršitelj poplača upnike, če jih je več.
 Kaj je deložacija in kdaj jo izvršitelj opravi.
 Kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži.
 Zdi se mi, da izvršitelj ne rubi dovolj. Kaj lahko storim.
 Kako poteka prodaja zarubljenih predmetov.
 Kdo lahko kupuje in kakšna so pravila o javnih dražbah.

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:
 Kako ugotovim, ali je dolžnik lastnik nepremičnine.
 Kako poteka postopek izvršbe s prodajo nepremičnine.
 Koliko stane cenitev, kaj če se z njo ne strinjam.
 Na kaj moram biti pozoren, če kupujem nepremičnino na javni dražbi.
 Na javni dražbi sem kupil nepremičnino, ki je zasedena, kaj lahko storim.
 Kako se poplačajo upniki iz kupnine za prodano nepremičnino.

Pregled najpomembnejših sprememb, ki jih bo prinesla novela ZIZ-L.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava