specialne in socialne pedagoge, svetovalne delavce, izvajalce dodatne strokovne pomoči, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja, specialne pedagoge v zdravstvu ter zaposlene v športnih društvih vabimo na seminar z delavnico

SENZORNO GIBANJE – GIBANJE ZA UČENJE IN ŽIVLJENJE

Integracija zaznav


 torek, 16. januar 2018, 9.00–13.30
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Pri otrocih in mladostnikih v zadnjem času beležimo porast kognitivnih in čustveno-vedenjskih primanjkljajev. Vse več je težav na področju govora, pozornosti, koncentracije, fine motorike, učnih sposobnosti, socialnih veščin, duševnega zdravja. Problem se kaže v vrtcih in šolah ter povsod tam, kjer se dotikamo vzgoje in izobraževanja.
Druženja vrstnikov na ulici, v igri in spontanem gibanju je vse manj in zašli smo v paradoks, da je gibanje kot osnovno gonilo življenja postalo PROJEKT.
Učno-vzgojni procesi postajajo čedalje bolj individualizirani, vsebinsko bolj kompleksni, strukturirani ter obsežnejši. Zaradi vse večje nezmožnosti otrok, da bi samostojno stopali v proces razvoja ter učenja (od motivacije, pomnjenja, razumevanja, sledenja snovi, učnega napredka, upoštevanja pravil v razredu, stopanja v socialne stike z odraslimi in vrstniki, …), se v vse komponente tega procesa čedalje bolj vključuje odrasle osebe. S tem ustvarjamo odvisniško strukturo – učenci so nesamostojni, nimajo želje po znanju, raziskovanju, vse večja je potreba po nadzoru, zunanji regulaciji s strani odraslih oseb ter zunanjem vodenju v procesu učenja.
Tudi v vrtcih se srečujejo z vse bolj kompleksnimi razvojnimi potrebami otrok, ki ob vstopu v vzgojno-učne procese potrebujejo čedalje več pozornosti in vodenja ter s tem zavirajo delovanje na ravni celotne skupine.
Z istim problemom se spopadajo tudi na področju otroškega in mladostniškega športa, saj v zadnjih letih narašča potreba po stopanju v vedenjske, čustvene in učne specifike, ki zavirajo učne procese mentalno-gibalnega napredka v različnih oblikah športa.  
Nevroznanost jasno dokazuje, da je bistven faktor razvoja in delovanja možganov ter procesov učenja gibanje. A ne vodeno gibanje v zaprtih prostorih. To je le približek tistega, kar ponuja narava. Spontano gibanje v naravi, raziskovanje, preizkušanje, napake in vzponi, ki so omogočeni otrokom takoj po rojstvu, so neprecenljivi za celosten razvoj otroka. Ob tem se razvija 7 zaznavnih sistemov, ki se ob gibanju nenehno prepletajo in integrirajo v vse bolj dovršene informacije. Te pa nam omogočajo lažje in bolj natančno učenje ter pomnjenje.
Predavateljica bo preko teorije delovanja centralnega živčnega sistema, zaznavnih sistemov in refleksov prikazala pomen senzornega gibanja na učenje in funkcioniranje v življenju.
S praktičnimi vajami se bodo slušatelji naučili integracije zaznav in vpliva na pisanje, branje, natančnost, pozornost, sledenje, pomnjenje in učenje nasploh.

 PREDAVATELJICA

Martina JENKO MAVRIČ, univ. dipl. prof. defektologije, terapevtka s specialnimi znanji s področja pedagoške in aplikativne kineziologije, integracije senzornih sistemov in refleksov, ustanoviteljica in zastopnica ŠKID Gibalnice, v okviru katerega je osnovala svoj program senzornega gibanja – terapevtskega gibanja, ki je namenjen vsem otrokom (nevrotipičnim in tistim s posebnimi potrebami). 15 let deluje na področju zgodnje, celostne obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je večletna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, aktivno deluje na področju vzgoje in izobraževanja; ozavešča strokovne delavce o pomenu razvoja možganov in posledično celostnega pristopa ter poučevanja v praksi.

 PROGRAM

– Kako je centralni živčni sistem sestavljen, kako deluje, kako so sestavljeni možgani in kakšna je njihova funkcija – nevrostrukturalno?
– Kaj so refleksi, kdaj se pojavijo in kdaj inhibirajo, kakšen je njihov pomen? Katere reflekse poznamo in kako le-ti vplivajo na razvoj zaznav?
– Kaj pomeni integracija refleksov, kako se neintegrirani refleksi kažejo v delovanju otrok (človeka)?
– Katere senzorne sisteme poznamo? Kako deluje posamezen senzorni sistem, kaj je integracija senzornih sistemov?
– Kako in zakaj je integracija refleksov in senzornih sistemov povezana z gibanjem?
– Kaj se dogaja v posameznih strukturah možganov, ko izvajamo določena gibanja?
– Zakaj opažamo, da so otroci vse manj spretni, koordinirani, pozorni, s slabim pomnjenjem …? Kako z gibanjem vplivamo na izboljšanje kognitivnih, socialnih, emocionalnih sposobnosti? Zakaj vsega tega ne moremo razviti v telovadnici, učilnici? Kakšen je pomen spontanega gibanja v naravi? Kakšno vlogo imajo pri tem starši?
– Vaje za senzorno integracijo in integracijo refleksov

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava