specialne in socialne pedagoge, svetovalne delavce, izvajalce dodatne strokovne pomoči in druge pedagoške delavce vabimo na seminar z delavnico

SENZORNO GIBANJE 

Kako z integracijo zaznav do lažjega učenja


 sreda, 23. januar 2019, 9.00–13.30
Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Gibanje je osnovno gonilo, prek katerega spoznavamo sebe in svet. Začne se že v maternici in nadaljuje skozi celo naše življenje. Gibanje predstavlja osnovo za učne procese. Že fetus preko arhetipnih gibanj in refleksov postavlja temelje za nadaljnji razvoj. Prek refleksov ter nato zavestnega gibanja in igre se razvija integracija senzoričnega sistema in koordinacija celotnega telesa.
Brez gibanja ni sprememb v možganih. Te pa so nujne, da lahko govorimo o učenju. Torej gibanje je učenje. Z vsako nadaljnjo gibalno izkušnjo in ponavljanjem gibanja so povezave v možganih močnejše in odgovori bolj natančni. Notranje zadovoljstvo, ki ga občutimo med gibanjem, vpliva na notranje zadovoljstvo med učenjem. Zadovoljni ljudje so motivirani in uspešni.
Sodobne raziskave iz nevroznanosti dokazujejo, da je ključ za razvoj in delovanje možganov gibanje. Pa ne vodeno gibanje v zaprtih prostorih. Ti so le približek tistega, kar ponuja narava. Spontano gibanje v naravi, raziskovanje, preizkušanje, napake in vzponi, ki so omogočeni otrokom takoj po rojstvu, so neprecenljivi za celosten razvoj otroka.  Ob tem se razvija 7 zaznavnih sistemov, ki se pri gibanju nenehno prepletajo in integrirajo v vse bolj dovršene informacije. Te pa nam omogočajo lažje in bolj natančno učenje ter pomnjenje.
V vrtcih in šolah se srečujejo z vse bolj kompleksnimi razvojnimi potrebami otrok, ki ob vstopu v vzgojno-učne procese potrebujejo vse več pozornosti in vodenja. To zahteva od vzgojitelja in učitelja več prilagajanja, razumevanja, drugačne načine dela in več znanja za spopadanje s takimi otroki. Današnji otroci vstopajo v vzgojno-izobraževalne procese slabše opremljeni kot nekoč, kar se kaže pri grobi in fini motoriki, govoru, zaznavanju, koncentraciji idr., zato se tudi težje spopadajo z zahtevami in tempom dela.
Z enakimi problemi se spopadajo tudi na področju otroškega in mladostniškega športa, saj vedenjske, čustvene in učne težave zavirajo gibalni napredek v vseh oblikah športa.
Predavateljica se kot defektologinja vrsto let srečuje z otroki različnih starosti in različnih spretnosti in sposobnosti. Pri večini teh otrok ugotavlja, da težave, ki jih imajo v šoli, izvirajo iz gibanja. Razvila je senzorno gibanje, zavesten preplet senzorno gibalnih didaktičnih iger, s katerim pomaga k boljšemu razvoju tako nevrotipičnim otrokom kot otrokom z različnimi potrebami.
Predavateljica bo preko teorije delovanja centralnega živčnega sistema, zaznavnih sistemov in refleksov prikazala pomen senzornega gibanja na učenje in funkcioniranje v življenju.
S praktičnimi vajami se bodo slušatelji naučili integracije zaznav in vpliva na pisanje, branje, natančnost, pozornost, sledenje, pomnjenje in učenje nasploh.

 PREDAVATELJICA

Martina JENKO MAVRIČ, univ. dipl. prof. defektologije, terapevtka s specialnimi znanji s področja pedagoške in aplikativne kineziologije, integracije senzornih sistemov in refleksov, ustanoviteljica in zastopnica ŠKID Gibalnice, v okviru katerega je osnovala svoj program senzornega gibanja – terapevtskega gibanja, ki je namenjen vsem otrokom (nevrotipičnim in tistim s posebnimi potrebami). 15 let deluje na področju zgodnje, celostne obravnave otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je večletna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, aktivno deluje na področju vzgoje in izobraževanja; ozavešča strokovne delavce o pomenu razvoja možganov in posledično celostnega pristopa ter poučevanja v praksi.

 PROGRAM

– Kako je centralni živčni sistem sestavljen, kako deluje, kako so sestavljeni možgani in kakšna je njihova funkcija – nevrostrukturalno?
– Kaj so refleksi, kdaj se pojavijo in kdaj inhibirajo, kakšen je njihov pomen? Katere reflekse poznamo in kako vplivajo na razvoj zaznav?
– Kaj pomeni integracija refleksov, kako se neintegrirani refleksi kažejo v delovanju otrok (človeka)?
– Katere senzorne sisteme poznamo? Kako deluje posamezen senzorni sistem, kaj je integracija senzornih sistemov?
– Kako in zakaj je integracija refleksov in senzornih sistemov povezana z gibanjem?
– Kaj se dogaja v posameznih strukturah možganov, ko izvajamo določena gibanja?
– Zakaj opažamo, da so otroci vse manj spretni, koordinirani, pozorni, s slabim pomnjenjem? Kako z gibanjem vplivamo na izboljšanje kognitivnih, socialnih, emocionalnih sposobnosti? Zakaj vsega tega ne moremo razviti v telovadnici, učilnici? Kakšen je pomen spontanega gibanja v naravi? Kakšno vlogo imajo pri tem starši, vzgojitelji in učitelji?
– Prikaz vaj za senzorno integracijo in integracijo refleksov.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava