učitelje in svetovalne delavce v osnovnih in srednjih šolah vabimo na seminar z delavnico

RANJENA SAMOPODOBA OTROKA


torek, 21. januar 2020, 9.00–13.00
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Dr. Lucija ČEVNIK, Sociologinja, publicistka, predavateljica in svetovalka, ki s svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami uči razvijati pozitivno telesno samopodobo, zdrav odnos do lastnega telesa in pomaga kvalitetno reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in mladostnikov.

PROGRAM

 Izobraževanje je namenjeno prepoznavanju različnih oblik negativne telesne samopodobe pri učencih in učenkah. Spoznali bomo širši družbeni kontekst vplivov in dejavnikov, ki pripeljejo do pojava negativne telesne samopodobe.
Seznanili se bomo s fenomenom »lepotnega ideala« in »lepotnimi telesnimi praksami«, do katerih so mladi danes premalo kritični.
Govorili bomo o najpogostejših vzrokih in oblikah motenj hranjenja, kako jih prepoznati in kako ukrepati, če se ti simptomi pojavijo v razredu.
Ugotavljali bomo, kako samopodoba govori neverbalno (telesno), kako jo prepoznamo v drži, nastopu, obrazni mimiki otroka in na kaj moramo biti tudi sami pozorni, ko stojimo pred razredom, da delujemo kompetentni in samozavestni.
Odgovorili bomo tudi na dileme, kaj storiti, ko telesna samopodoba postane problematična (npr. pretirana skrb s količino zaužite hrane, pretirana telesna vadba, stalno preverjanje teže, občutek sramu/krivde zaradi zaužite hrane, primerjanje svojega telesa in telesa drugih z »ideali«, ki so realno dosegljivi le peščici, neprestani komentarji o vitkosti ipd.) in kako jo okrepiti.
Naučili se bomo preprostih vaj za hitro ukrepanje, ko se pojavi trema, strah, stres, padec samozavesti, negotovost, dvom vase. Vaje so nadvse uporabne v različnih okoliščinah in situacijah, tako za učence kot učitelje.

1. SAMOPODOBA – KDO SEM.
– Opredelitev pojmov (samopodoba, samozavest, samospoštovanje, telesna samopodoba).
– Kaj vpliva na oblikovanje (telesne) samopodobe.
– Aktualne študije primerov.
2. SINDROM “ČAROBNEGA OGLEDALA”.
– Negativna (telesna) samopodoba kot vseprisoten družbeni fenomen.
– Pojav »lepotne« samokontrole in njen vpliv na mladostnike.
– Lepotni ideali (skozi čas).
– Lepotne telesne prakse in njihov vpliv na samodojemanje.
3. KO TELO (SPRE)GOVORI.
– Motnje hranjenja – klic na pomoč (vzroki, najpogostejše oblike, kako jih prepoznati in kako ukrepati).
– Samopoškodovanje.
4. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA IN SAMOPODOBA.
– Kako se samopodoba zrcali skozi neverbalno komunikacijo.
– Kako jo prepoznati (pri otroku) in kako samozavestno nastopati pred razredom (za učitelje).
– Kompetence vs. samozavest: ko samozavest »premaga« kompetence.
5. KAKO OKREPITI OTROKOVO SAMOPODOBO.
– Medijske pasti.
– Družbena omrežja.
– Vplivneži (influencerji).
– Uporaba digitalnih tehnologij.
– Pozitivni zgledi.
6. PRVA POMOČ ZA TAKOJŠEN DVIG SAMOZAVESTI.
– Praktične in enostavne vaje, ki jih lahko uporabite v razredu za takojšnjo pomoč ob tremi, strahu, stresu, tesnobi, negotovosti, padcu samozavesti in samopodobe. Uporabne tako za učitelje kot učence.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z 22-% DDV) in vključuje gradivo in pogostitev.

Prijava