vabimo na seminar

RUBEŽ PREMIČNIH STVARI DOLŽNIKA V IZVRŠILNEM POSTOPKU IN NADZOR NAD POSLOVANJEM IZVRŠITELJA


petek, 2. junij 2017, 9.00–12.30
GH Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Rubež dolžnikovih premičnin je najpogosteje izbrano sredstvo za poplačilo dolžnikovih obveznosti. Upniki se ga poslužijo takrat, ko vedo, da dolžnik razpolaga s premičninami, s prodajo katerih se lahko poplača njihova terjatev, pa tudi takrat, ko ugotovijo, da poplačilo z drugimi sredstvi ni ali ne bo uspešno. Postopek rubeža vedno predpostavlja sodelovanje z izvršiteljem. Razmerje med njim in upnikom in med njim ter dolžnikom je velikokrat predmet odločanja sodišča.
Upnik, ki pozna pravila postopka in pravila po katerih posluje izvršitelj, se lahko izogne nepotrebnim stroškom in izgubi časa. Na srečanju bomo odgovorili na vsa vprašanja, povezana s tem izvršilnim sredstvom – od izdaje sklepa o izvršbi dalje, do poplačila iz predmetov, ki so bili zarubljeni v postopku. Pregledali bomo sodno prakso tega področja za nekaj zadnjih let in se na praktičnih primerih naučili, kako naj v postopku posluje upnik, da minimalizira svoje stroške.
Na seminarju vam bomo predstavili tudi novosti, ki jih bo prinesla novela ZIZ-L na področju rubeža dolžnikovih premičnin in poslovanja izvršiteljev.

PREDAVATELJICA

Maja LAJEVEC, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem in stečajnem oddelku v Ljubljani, avtorica strokovnih člankov s področja izvršbe in stečaja ter predavateljica.

 PROGRAM

Sklep o izvršbi in določitev izvršitelja.
Katera dejanja v izvršbi lahko opravlja izvršitelj, pomočnik izvršitelja in namestnik izvršitelja.
Naknadna objektivna kumulacija na premične stvari, do kdaj je mogoča, kako izgleda predlog za razširitev.
Izvršilna dejanja pri rubežu premičnin: rubež, cenitev in prodaja premičnih stvari.
Pravila o poslovanju izvršitelja, kdaj lahko začne z opravljanjem dejanj, varščina in njena višina, oprava rubeža in cenitve premičnin, premičnine, ki niso predmet rubeža, javna dražba in drugi načini prodaje, poplačilo upnikov.
Tarifa izvršitelja za opravljena izvršilna dejanja, neuspešen in neizveden rubež.
Kakšne so pravice upnika in kaj mora vedeti o opravljanju izvršbe z rubežem premičnin, da minimalizira svoje stroške v postopku, kako prepreči nastajanje nepotrebnih stroškov izvršitelja.
Kaj upnik lahko pričakuje od izbranega izvršitelja in do katere mere lahko usmerja opravo izvršilnih dejanj, ali se izvršitelj tekom postopka izvršbe lahko zamenja in kakšen je postopek zamenjave.
Pravna sredstva upnika, ki se z izdanim stroškovnikom ne strinja in sodna praksa sodišč.
Največ težav povezanih z rubežem dolžnikovega avta, zaznamba izvršbe v registru neposestnih zastavnih pravic in fizična oprava rubeža premičnine, hramba zarubljenih premičnin.
Kako ravnati v primeru, ko tretji pri rubežu zatrjuje, da so zarubljeni predmeti njegovi. Kdaj upnik pri rubežu takega predmeta vztraja in kdaj ne?
Pravna sredstva, ki jih mora poznati upnik: ugovor, ugovor tretjega, predlog za odlog, zahteva za odpravo nepravilnosti.
Oprava izvršilnih dejanj, pri katerih je obvezno sodelovanje izvršitelja – ogled nepremične v postopku prodaje nepremičnin in stroški povezani z njim, deložacija dolžnika in stroški oprave deložacije, hramba premičnin dolžnika pri deložaciji in stroški hrambe.
Kaj storiti, če se med postopkom izvršbe začne postopek osebnega stečaja – ravnanje upnika v takem primeru.
Ustavitev izvršbe z rubežem dolžnikovih premičnin, razlogi in posledice.
Predlog za odlog izvršbe z opravo rubeža dolžnikovih premičnih stvari.
Pregled novosti, ki jih prinaša novela ZIZ-L na področju rubeža dolžnikovih premičnin in poslovanja izvršiteljev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 130 € neto (158,60 € z DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava