vabimo na spletni seminar

PROCES PROJEKTIRANJA, DOVOLJEVANJA IN LEGALIZIRANJA S POUDARKOM NA INVESTITORJU IN PROJEKTANTU


petek, 12. marec 2021, 11.00–15.00
SPLETNI SEMINAR

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
ZAPS je izobraževanju dodelila 3 kreditne točke – sklop D.

PREDAVATELJICA

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je kot gradbena inženirka vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v zaporih, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica in vodja medobčinskega inšpektorata. Je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem, avtorica prispevkov, v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje.

Na izobraževanju se bomo posvetili obveznostim investitorjev in njihovih projektantov ter ostalih profesionalnih udeležencev pri graditvi. Poleg celovitega pregleda predpisanih obveznosti bodo predstavljene tudi vsakodnevne dileme investitorja in projektanta.
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti določa, da med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja in pooblaščenega krajinskega arhitekta sodijo tudi nadzor nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katero so pooblaščeni, kot tudi svetovanje in zastopanje naročnika ter vodenje investicije. Kaj spada pod te naloge?

 PROGRAM

– Priprava investicije za novogradnjo ali obstoječi objekt.
– Vzdrževanje, rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja.
– Obveznosti investitorja glede projektiranja in dovoljevanja.
– Naročilo idejnega projekta in ostalih projektov.
– Pomembne vsebine pri sklepanju pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.
– Obveznosti projektanta, vodje projekta in izdelovalcev načrtov.
– Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi.
– Razmerja med posameznimi izdelovalci načrtov.
– Vrste obveznih projektov, neobvezni projekti.
– Razlika med projektno dokumentacijo in dokumentacijo.
– Značilnosti IZP, DGD, PZI, PID.
– Ali se lahko posamezno vrsto naroči drugemu projektantu, posledice glede odgovornosti, odgovornost za napake.
– Preveritev zemljišča, kdo mora zagotoviti geotehnično poročilo, geomehansko analizo tal, geodetski posnetek in podobno.
– Poudarki pogostih napak v različnih vrstah projektne dokumentacije.
– Projektantski nadzor.
– Nadzor projektanta.
– Pogoste napake pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.
– Kdaj gradbeno dovoljenje ni potrebno, pri stavbah in infrastrukturi.
– Spremembe med gradnjo, kako ravnati.
– Nujna obveza vsake investicije – pridobitev uporabnega dovoljenja, dokumentacija in izjave pod kazensko in disciplinsko odgovornostjo.
– Sodna praksa glede projektiranja.
– Predstavitev predlaganih sprememb Gradbenega zakona GZ-1 v povezavi z obravnavanim področjem.

Vsebinsko pestro izobraževanje je namenjeno predstavitvi pogostih napak zaradi neznanja ali napačnega razumevanja posameznih, pogosto zelo strokovnih področij. Udeležencem bo predstavljen cel nabor vsebin z vidika projektiranja in dovoljevanja. 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV).

Prijava