Aletheia – Katja Petrovec, s.p.

aletheia-logo

Pridobivanje osebnih podatkov po 10. členu Zakona o odvetništvu v praksi

🗓️ KMALU

📍 spletna izvedba – zoom

Zakon o odvetništvu (ZOdv) v 10. členu ureja pravico odvetnikov do pridobitve osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo. Praksa kaže, da se ta pravna podlaga, zlasti na strani upravljavcev osebnih podatkov, ne uporablja enotno ter da neredko prihaja do neupravičenih zavrnitev zahtev odvetnikov, v nekaterih primerih pa tudi do neupravičenih ugoditev zahtevam odvetnikov.

Na izobraževanju bomo prek primerov obravnavali ključna vprašanja uspešne uporabe pravne podlage iz 10. člena ZOdv.

Izobraževanje je namenjeno odvetnikom in sodelavcem v odvetniških pisarnah.

Pridobivanje osebnih podatkov po 10. členu Zakona o odvetništvu v praksi

Program

1. Materialnopravni in procesnopravni pogoji

– kaj mora vsebovati odvetnikova zahteva

– kdo presoja izpolnjevanje pogojev

– v katerih primerih se zahteva lahko zavrne

– kateri so možni zakoniti nameni uporabe podatkov

– ali je lahko odvetnik pooblaščen zgolj za pridobivanje osebnih podatkov

– ali gre za pravico stranke ali za pravico odvetnika

– ali mora biti pooblastilo specialno

– kaj, če ima odvetnik (ali njegova stranka) na voljo še kakšno drugo pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov, na primer po ZIZ, ZPP ali ZVOP-2

2. Predmet pravice

– ali se lahko pridobivajo le osebni podatki ali tudi »drugi« podatki

– kateri osebni podatki se lahko pridobivajo

– ali pravica velja tudi za dokumentacijo

– na katere osebe se lahko nanašajo osebni podatki

– kaj v primeru, če gre za zahtevo za osebne podatke, ki se nanašajo na odvetnikovo stranko

3. Postopek odločanja

– po katerih postopkovnih pravilih odloča upravljavec

– kakšen je rok za odločitev o zahtevi odvetnika

– stroški postopka in posredovanja podatkov odvetniku

4. Razmerje do podobne podlage po Zakonu o Državnem odvetništvu

– katere so podobnosti in razlike s podobno pravico, ki velja za Državne odvetnike

5. Omejitve

– v katerih primerih 10. člen ZOdv za odvetnike ne pride v poštev

6. Zavezanci za dajanje podatkov

– kdo je dolžan posredovati podatke odvetniku in kdo jih ni

7. Pravna sredstva v primeru zavrnitve

– ali ima odvetnik na voljo kakšno pravno sredstvo v primeru molka ali zavrnitve zahteve

– v katerih primerih je možno pravno varstvo

– pri kom lahko odvetnik uveljavlja pravno varstvo

8. Odgovornost v primeru neupravičene pridobitve osebnih podatkov

– kdo in za kaj je odgovoren v primeru, da pri posredovanju podatkov niso bili izpolnjeni pogoji po 10. členu ZOdv

– kaj, če se pridobljeni podatki uporabijo za kak drug namen

– kateri je pristojni organ za nadzor in kakšne so možne sankcije

9. Druga vprašanja

– dobre in slabe strani 10. člena ZOdv

– učinkovitost 10. člena ZOdv in fenomen odvetniškega privilegija

– čezmejni elementi pri pridobivanju podatkov

– rok hrambe pridobljenih podatkov

Izvajalec

DR. Urban BRULC

Samostojni svetovalec in državni nadzornik pri Informacijskem pooblaščencu RS

Kotizacija

Kotizacija za udeleženca je 170 € + DDV in vključuje gradivo v elektronski obliki.

Prijavnica

"*" indicates required fields

Na katero izobraževanje se prijavljate?*

Zavezanec za DDV?*
E-naslov*

Privolitev*
Privolim, da Aletheia, Katja Petrovec s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanji uporabnik vaših podatkov je zgolj ponudnik storitev e-poštnega marketinga (pogodbeni obdelovalec), izjemoma je lahko zunanji uporabnik tudi tisti, ki bi za to imel izrecno zakonsko podlago. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvaja. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti vaših podatkov ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu.
Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

Kotizacijo nakažite na račun:
Aletheia, Katja Petrovec s.p., Viška cesta 6, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0002 7125 718
ID za DDV: SI86475673
Matična številka: 9128263000

Splošni pogoji:
Prijave in odjave

Prijave na posamezen izobraževalni dogodek sprejemamo pisno, preko spletnega obrazca, po pošti, e-pošti, izjemoma tudi po telefonu, najkasneje tri delovne dni pred dogodkom. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. Skrajni rok za morebitno odjavo je tri delovne dni pred dogodkom. Če se boste odjavili dva delovna dneva pred dogodkom, vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa polno kotizacijo. Kotizacijo poravnate na podlagi po seminarju izdanega računa, za proračunske uporabnike je ta v e-obliki, s 30-dnevno valuto.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.