IZVEDBA PRESOJE USTREZNOSTI OBJEKTOV IN KOMUNIKACIJSKIH UKREPOV ZDRAVSTVENIH DOMOV ZA OSEBE Z GIBALNO IN SENZORIČNO OVIRANOSTJO IN PRIPRAVA PREDLOGOV UKREPOV


Sodelovanje v skupini zdravstvenega doma za izvedbo presoje ustreznosti objektov, načrtovanje in izvajanje potrebnih ukrepov na osnovi ugotovljenega stanja in evalvacija stanja po izvedenih prilagoditvah.

Za več informacij in ponudbo nam pišite na aletheia@alethieia-slo.com ali nas pokličite na 041 765 642.