Ponudba za vrtce

KAKO V PREDŠOLSKI VZGOJI STOPITI IZ VODENIH, STRUKTURIRANIH AKTIVNOSTI V NAČRTOVANJE PROSTE OTROKOVE IGRE IN GIBANJA, KI TEMELJIJO NA NOVEJŠI NEVROZNANOSTI. 

Predšolska vzgoja: izhod iz strukture, statike in vodenja


Razvojni status današnjih otrok ob vstopu v šolo kaže zaskrbljujoče rezultate. Vse več staršev se odloča za odlog všolanja, vse več učiteljev poroča, da so otroci ob vstopu v šolo nezreli, tudi strokovnjaki opozarjajo, da so otroci vsako leto slabše pripravljeni na šolo. Izpostavljajo se šibkejše govorno jezikovne sposobnosti, slabša groba in fina motorika, slabša sposobnost usmerjene pozornosti in samokontrole, več strahov in negotovosti, slabše socialne veščine in vključevanje v realen socialni kontekst. Statistika kaže, da se je v zadnjih letih močno povečal delež otrok z razvojnimi motnjami, predvsem na področju šolskih veščin ter otrok z duševnimi motnjami. Strokovnjaki opozarjajo javnost še na en fenomen. Današnji otroci nimajo več možnosti odraščati ob prosti igri. Ne v prostem času in ne v vrtcu.
Kako uvrstiti spontano otrokovo igro in spontano gibanje v predšolsko vzgojo sta postali za stroko pomembni temi, saj prav ti dve dejavnosti v korelaciji z otrokovim stikom s socialnim svetom postavljata temelje razvoja otrokovih možganov.
Jasno postaja, da današnja populacija otrok nima možnosti razvoja zdravih temeljev možganov in da mora socialno okolje v okviru predšolske vzgoje dejavnosti, ki temeljijo na razvijanju višjih miselnih funkcij (razvijanje sposobnosti poslušanja, risanja, barvanja, petja, posnemanja besed, obnove pravljice, …) preko strukturiranih in vodenih dejavnosti, spremeniti v aktivnosti, ki razvijajo temelje otrokovih možganov in omogočajo zdrav in celosten razvoj.
Na predavanju vam bomo predstavili, katere so te dejavnosti, kako jih načrtovati ter izvajati na nivoju predšolske vzgoje in jasno opredelili vlogo vzgojitelja.  

PREDAVATELJICI 

Tatjana JAKOVLJEVIĆ, univ. dipl. prof. defektologije, razvojna terapevtka s specialnimi znanji, kot specialna pedagoginja deluje na področju zgodnje obravnave otrok s specifikami v razvoju, pri čemer vključuje načine vstopanja v otrokov razvoj z vidika nevroloških baz v soodvisnosti s primarnim socialnim okoljem; sistemsko deluje na nivoju predšolske vzgoje z namenom implementiranja najnovejših znanj nevroznanosti, ki odkrivajo osnove razvoja otrokovih možganov.
Brigita URBANIJA, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica ravnateljice v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, svetovalka na področju predšolske vzgoje pri uvajanju sprememb izstopanja iz pretirano vodenih, strukturiranih oblik učenja v načrtovanje proste otrokove igre in gibanja v naravnih okoljih.

PROGRAM

Kako se razvijajo otrokovi možgani.
Kam v otrokove možgane vstopajo starši in kam vrtec in kaj je vloga staršev in kaj vrtca.
Kaj je vzrok in posledica nezrelega centralno živčnega sistema pri današnjih otrocih: zakaj ima vse več otrok razvojne in duševne specifike; zakaj strukturirano poučevanje v korelaciji z moderno pametno tehnologijo uničuje zrcalne nevrone, nevrološki temelj za vživljanje v druge, razvoj empatije, socialnih veščin, govora, …
Zakaj šolske sposobnosti otroka temeljijo na otrokovih sposobnostih gibanja, igre ter odnosa s socialnim okoljem.
Kako načrtovati ter izvajati aktivnosti gibanja in igre, ki temeljijo na novejši nevroznanosti.
Kakšna je vloga vzgojitelja pri otrokovem spontanem gibanju, spontani igri ter spontanih socialnih odnosih
Kako staršem strokovno utemeljiti načrtovanje dejavnosti, ki temeljijo na spontani igri in spontanem gibanju.

IZVEDBA IN CENA

Seminar je namenjen zaposlenim v vrtcih.
Za izvedbo potrebujemo primeren prostor. Skupina ni omejena.
Termin in cena izvedbe: po dogovoru.