ravnatelje, vzgojitelje in zaposlene v svetovalnih službah v vrtcih vabimo na seminar

PRAVNA ZAŠČITA VZGOJITELJA V VRTCU 


petek, 28. september 2018, 9.00–12.30
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

Osnovno vodilo Nine Ane Jäger glede prava v vzgojno izobraževalnih zavodih je »manj je več«, torej čim manj prava – le toliko, kolikor je nujno potrebno. V nasprotnem primeru lahko pravo v polnosti zaduši vzgojno-izobraževalni proces.
Namen seminarja je vzgojitelje razbremeniti strahu pred lastnimi napakami pri delu, a vseeno opozoriti na morebitne pravne pasti.
Predavateljica se bo posvetila tudi kazenski in odškodninski odgovornosti in skozi obravnavo praktičnih primerov osvetlila ustrezno ravnanje v različnih situacijah, s katerimi se vzgojitelji srečujete.
Predavanje je zasnovano na aktualnih primerih, ki jih obravnavajo v pravni pisarni Nine Ane Jäger.

Posvetili se bomo temam in vprašanjem, kot so:
pravne pasti »grupiranja« vzgojiteljic v času igre na igrišču;
kazenska in odškodninska odgovornost vzgojiteljic;
– pravne pasti uporabe mobitela v zasebne namene na sprehodih in v igralnici;
zapuščanje igralnice v delovnem času – kdaj in pod kakšnimi pogoji;
pogovor s starši med na pol odprtimi vrati (otroci sami v igralnici);
– kdo odgovarja za poškodbo otroka, ki jo je utrpel pri igranju na otroških igralih;
– kdo nosi odgovornost za lasne sponke, ko je otrok v vrtcu;
– kako pravilno postopati ob sumu na družinsko nasilje;
– osnovne dileme družinskega prava (skrbništvo, roditeljska pravica …);
– ali lahko otroka iz vrtca prevzame novi partner starša, če drugi starš temu nasprotuje;
kdo lahko prevzame otroka iz vrtca in kdo vse lahko obiskuje govorilne ure;
– kako postopati, če otrok v vrtec pride z vročino oziroma bolan;
– kako ravnati, če želi otroka iz vrtca odpeljati oseba, ki je vinjena;
– ali se lahko s starši komunicira preko mobilnega telefona; ali se lahko staršu pove osebna telefonska številka vzgojitelja;
– odgovornost za ustreznost igračk v vrtcu;
– kako postopati, ko vzgojitelj ugotovi, da določen otrok zaostaja v mentalnem razvoju v povezavi z ZOPOPP; na kakšen način to povedati staršem;
– kaj storiti, če starš grozi s tožbami, inšpekcijami, češ, da vzgojitelj ravna grobo z otroki;
– kdo nosi odgovornost, če v vrtcu otrok poškoduje drugega otroka; ali odgovornost zares nosi vzgojitelj;
odgovornost vzgojitelja kot javnega uslužbenca (varovanje poklicne skrivnosti);
– …

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava