ravnatelje in učitelje osnovnih in srednjih šol vabimo na seminar

PRAVNA ZAŠČITA UČITELJA 


torek, 9. maj 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko skozi izvajanje projekta Pravna zaščita učitelja. Posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb, ki predstavljajo enega izmed dejavnikov, ki so pripomogli k degradaciji ugleda današnjega šolstva.

PROGRAM

Osnovno vodilo Nine Ane Jäger glede prava v šolah je: »Manj je več«, torej čim manj prava v šole, le toliko, kolikor je to najbolj nujno potrebno. V nasprotnem primeru lahko pravo v polnosti zaduši vzgojno-izobraževalni proces. Na podlagi tega spoznanja je predavateljica zasnovala projekt »Pravna zaščita učitelja«.
Namen seminarja je učitelje razbremeniti strahu pred lastnimi napakami pri delu, a vseeno opozoriti na morebitne pravne pasti in osvetliti mirno reševanje sporov še tako konfliktnih situacij, za katero pa je nujno potrebno osnovno pravno znanje, ki ga boste pridobili na izobraževanju.
Predavanje je zasnovano na aktualnih primerih iz šolske, sodne in zavarovalniške prakse. Skozi obravnavo praktičnih primerov boste učitelji spoznali, kako pravilno odreagirati v določeni težavni situaciji; česa se vam ni treba prav nič bati, a vendarle, na kaj morate biti pozorni.
Odgovorili bomo na vprašanja in dileme:
Kdo odgovarja za poškodbo učenca, ki jo je utrpel pri pouku športne vzgoje, na šolskih igralih, ekskurziji?
Odgovornost dežurnega učitelja.
Kaj storiti, če učenec slikovno in zvočno snema pouk?
Kaj storiti, če starš grozi s tožbami, inšpekcijami?
Pravne pasti učitelja, ko komentira aktualne dogodke npr. teroristični napade, begunsko krizo ipd.
Kako se ubraniti anonimnih pritožb in kako odgovoriti nanje?
Kdo je odgovoren in kdo krije škodo, ki jo učenec stori sošolcu (npr. polomi očala)?
Medvrstniško nasilje (verbalno, spletno, spolno nasilje …); kakšna je odgovornost šole? Kako naj šola pravilno postopa?
Kako naj šola ukrepa, če učenec ali starši na spletnih straneh pišejo neresnično in žaljivo o učiteljih, šoli?
Ali se otroka lahko izroči staršu, ki nima skrbništva zanj?
Meja in pravne pasti med javno in zasebno sfero učitelja.
Čaka nas še več podobnih vprašanj in odgovorov nanje!

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava