zaposlene v svetovalnih službah vabimo na seminar

PRAVNA ZAŠČITA ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA 


torek, 13. junij 2017, 9.00–13.15
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Poklic svetovalnega delavca v šoli je izjemno zahteven in odgovoren poklic. Svetovalni delavci pri svojem delu sledijo cilju največje možne koristi za učenca, vendar se ob tem pogosto znajdejo v dvomih in težavnih situacijah. Pri soočanju s poklicnimi izzivi se ne morejo izogniti poznavanju osnov prava. Seminar je prilagojen šolskim svetovalnim delavcem, ki bodo na seminarju pridobili temeljne pravne podlage ter analizirali primere iz šolske prakse.
Namen seminarja je torej poglobiti znanje šolskih svetovalnih delavcev na področju prava in s tem okrepiti njihovo poklicno samozavest, še zlasti takrat, ko se bodo soočali z najtežjimi poklicnimi izzivi.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko skozi izvajanje projekta Pravna zaščita učitelja.

PROGRAM

I. OSNOVE DRUŽINSKEGA PRAVA
Case studies na podlagi aktualne šolske prakse
II. IZBRANE TEME KAZENSKEGA PRAVA
Prekršek – kaznivo dejanje (predstavitev razlik na praktičnem primeru)
Kazenska odgovornost mladoletnika
Kazenska in odškodninska odgovornost svetovalnega delavca
Postopanje šole v primeru kaznivega dejanja s strani učencev
Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime v povezavi s sodobnimi virtualnimi mediji
296. člen KZ s poudarkom na medvrstniškem nasilju
III. UPRAVNI POSTOPEK (IZBRANE TEME)
Kaj mora svetovalni delavec vedeti o zakonu o upravnem postopku
Kako se pravilno zapiše zapisnik, uradni zaznamek, opis dogodka
Kako je po ZUP pravilno sestavljena odločba
Štetje rokov po ZUP
Vročanje po ZUP
Sodelovanje socialnih delavcev z organi pregona, CSD, odvetniki, sodiščem
IV. MIRNO REŠEVANJE SPOROV
Razlike med šolsko, vrstniško in zunanjo mediacijo
Pravni pomen 11. člena OZ (mirno reševanje sporov)
Kaj pomeni načelo kontradiktornosti?
Zakaj mediacija po slovenskih šolah ne zaživi in kako izboljšati sedanje stanje?

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava