zaposlene v vrtcih vabimo na seminar

PRAVNA VARNOST VRTCA V ČASU COVID-19


Interni akti vrtca

Vpliv COVID-19 na interne akte vrtca

Komunikacija v vrtcu v času konflikta


četrtek, 1. oktober 2020, 9.00–12.30
Hotel Cubo, Slovenska cesta 15, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Dr. Nina Ana JÄGER, doktorica prava in mediatorka, Pravna pisarna in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je avtorica vzorčnih pravil šolskega reda. Pri svojem delu se kot mediatorka zavzema za mirno in strpno komunikacijo, kar izhaja tudi iz njenega knjižnega prvenca Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovarjam.

PROGRAM

 Predavateljica dr. Nina Ana Jäger bo na izobraževanju predstavila interne akte vrtca in spremembe, ki jih je prinesel COVID-19, ter predlagala posodobitve. Spregovorila bo tudi o posledicah, ki jih ima lahko nespoštovanje priporočil NIJZ, o pomembnosti strpne komunikacije med vrtčevskimi deležniki in mirnem reševanju konfliktnih situacij.

Vpliv COVID-19 na interne akte vrtca
– Kako pravilno razumeti vladni odlok, priporočila NIJZ (ali so pravni akti) in okrožnico ministrstva.
– Kakšna je njihova pozicija v hierarhiji pravnih aktov in kako postopati, ko so v veljavi in uporabi vsi naenkrat, kaj upoštevati.
– Kako pravilno postopati, če se starš ali delavec ne drži priporočil NIJZ.

Interni akti v vrtcu
– Ali poznamo hierarhijo pravnih aktov, zakaj je pomembno, da poznamo določene določbe Ustave, Zakona o delovnih razmerjih.
– Ali COVID-19 vpliva na vsebino internih aktov, kako se jih dopolni.
– Kako se na splošno spreminja in dopolnjuje interne akte.
– Kateri interni akti so za vrtec obvezni.
– Najpogostejše napake internih aktov.
– Najpogostejše pomanjkljivosti (tisto, ker ni pravno urejeno,
pa bi moralo biti) v zvezi z delovanjem vrtca.

Komunikacija v vrtcu v času konflikta
– Temeljni elementi konstruktivne komunikacije.
– Tehnike mirnega reševanja sporov.
– Primeri iz prakse.

Sprejemamo tudi naročila za pregled in prenovo vseh internih aktov vrtca in s tem povezane listinske dokumentacije.
Pošljite nam povpraševanje, da vam pripravimo ponudbo.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava