ravnatelje in učitelje osnovnih in srednjih šol vabimo na seminar

POMEN PRAVIL ŠOLSKEGA REDA


torek, 6. junij 2017, 9.00–13.15.
GH Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Zakon o osnovni šoli v 60.e členu šoli nalaga, da na podlagi vzgojnega načrta v pravilih  šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti učencev ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Na seminarju vam bomo predstavili temeljne pravne podlage za sestavo zakonitih pravilnikov ter najpogostejše kršitve. Na podlagi primerov iz prakse se bomo soočili z dilemami izrekanja vzgojnih ukrepov, postopki izrekanja vzgojnih ukrepov in opominov. Opozorili vas bomo tudi na pravilnost pisanja šolskih pravil, zapisnikov, opisov dogodkov ter uradnih zaznamkov.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

Temeljne pravne podlage za sestavo zakonitih osnovnošolskih pravilnikov
Najpogostejše napake (nezakonitosti) osnovnošolskih pravilnikov (materialne in procesne kršitve)
Najpogostejše dileme pri izreku vzgojnih ukrepov
Najpogostejše dileme pri postopku izrekanja vzgojnih ukrepov in opominov
Temeljna načela pri izrekanju vzgojnih ukrepov in opominov
Kako pravilno pisati pravila šolskega reda
Pravilno pisanje zapisnikov, opisov dogodkov in uradnih zaznamkov
Individualizacija internih aktov posamezne šole
Pomen pravil šolskega reda za kolektiv, učence in starše
Pomen vzgojnega delovanja šole
Kolizija vzgojnih interesov med starši in šolo

Udeležencem seminarja pripada 60-minutni brezplačni pravni posvet glede pravil šolskega reda v pravni pisarni N. A. Jäger (sestava pravil, pregled, odgovarjanje na dileme …)

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje strokovno gradivo in pogostitev.

Prijava