ravnatelje in profesorje srednjih šol vabimo na seminar

POMEN POENOTENE IN PRAVILNE UPORABE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA TER TEMELJNE NAPAKE PRI IZREKANJU VZGOJNIH OPOMINOV


1. SEPTEMBER 2018 – NOVI PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU ZA SREDNJE ŠOLE


torek, 11. september 2018, 9.00–12.30.
Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

S 1. septembrom 2018 se začne uporabljati Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 30/2018), istočasno preneha veljati Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 60/2010).
V skladu z 11. členom novega pravilnika morajo srednje šole do 1. decembra 2018 uskladiti svoja šolska pravila z novim pravilnikom, ki šolam daje večjo avtonomijo pri določitvi internih pravil.
Na seminarju vam bo predavateljica mag. Nina Ana Jäger predstavila pravni pomen pravil šolskega reda, vas seznanila z vsebino pravil in opozorila na najpogostejše napake in pomanjkljivosti pri njihovem pisanju in pripravi ter na nujnost zapisa vzgojnega ukrepanja šole v primerih neizpolnjevanja šolskih obveznosti oziroma kršitev dolžnosti dijakov.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

– Interpretacija in seznanitev z zakonodajnimi novostmi za srednje šole in gimnazije ter pravna interpretacija Pravilnika o šolskem redu za srednje šole.
– Pravni pomen pravil šolskega reda.
– Koga zavezujejo pravila šolskega reda.
– Pomen poenotenega vzgojnega delovanja profesorjev.
– Kako in zakaj posodobiti pravila šolskega reda.
– Katere kršitve morajo biti nujno zapisane v pravilih šolskega reda (npr.: zvočno in slikovno snemanje, motenje pouka, neprimerno verbalno komuniciranje, odgovornost mladoletnika, …).
– Bistvene napake pri izrekanju vzgojnih ukrepov (napake v postopku in napačni uporabi materialnega prava).
– Temeljna načela pri izrekanju vzgojnih ukrepov.
– Namen vzgojnega delovanja šole in dolžnost sodelovanja staršev.
– Kako pisno obrazložiti vzgojne ukrepe (pravilna argumentacija).
– Odgovornost mladoletnika (osebna, kazenska, prekrškovna in odškodninska). 
– Meje odgovornosti: šola, starši in dijaki.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 160 € neto (195,20 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava