vabimo na seminar

POREKLO BLAGA

Novosti in primeri iz prakse


petek, 6. marec 2020, 9.00–14.00
Grand Hotel Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana

 PREDAVATELJICA

Ana MAČEK  strokovnjakinja za področje porekla blaga

Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim družbam koristi tako pri uvozu kot tudi pri izvozu.
Na seminarju bomo udeležence seznanili z novostmi na področju porekla blaga ter predstavili več primerov iz prakse. Poudarek bo na sporazumih o prosti trgovini, ki so začeli veljati v letu 2019, avtonomnih režimih (čezmorske države in ozemlja, splošni sistem preferencialov), dokazilih o poreklu ter pogojih za pridobitev porekla (predvsem kumulaciji porekla blaga).
Predstavili pa bomo tudi novosti, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti (novo Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji ter revizija Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu).

 PROGRAM

–  Sporazumi o prosti trgovini (s poudarkom na Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko ter Sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur),
– avtonomni režimi (s poudarkom na čezmorskih državah in ozemljih ter splošnem sistemu preferencialov),
– različna dokazila o poreklu, ki se uporabljajo za dokazovanje porekla blaga, ter oznake za ta dokazila, ki se vpišejo v carinsko deklaracijo,
– pogoji za pridobitev porekla,
– diagonalna kumulacija in obvestila Komisije (zadnje obvestilo Komisije in novo obvestilo Komisije, ki še ni bilo objavljeno v Uradnem listu EU – objavljeno naj bi bilo v drugi polovici februarja ali v začetku marca 2020),
– revizija Regionalne konvencije,
– carinska unija med EU in Turčijo – potrdilo o gibanju blaga A. TR. in status blaga v prostem prometu, načini trgovanja z vsemi posebnostmi,
– trgovina znotraj držav članic EU in dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU,
– primeri iz prakse.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 170 € neto (207,40 € z 22-% DDV) in vključuje gradivo in pogostitev.

Prijava