vabimo na spletni seminar

AKTUALNE NOVOSTI NA PODROČJU POREKLA BLAGA


četrek, 3. december 2020, 9.00–13.00
SPLETNI SEMINAR
Predstavili bomo aktualno zakonodajo na področju porekla blaga s poudarkom na Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, ki se je pričel uporabljati 21. novembra 2019 in Sporazumom s Socialistično republiko Vietnam, ki se je pričel uporabljati 1. avgusta 2020.
Poudarek bo na dokazovanju porekla blaga, saj sporazum z Vietnamom uvaja sistem registriranega izvoznika tako kot sporazum s Kanado (CETA) in z Japonsko. V ta namen bomo natančno obrazložili značilnosti sistema registriranega izvoznika, ki se razlikuje od ustaljenega sistema pooblaščenega izvoznika.
Zlasti aktualna tema je izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Opozorili vas bomo na vse možne implikacije izstopa Združenega kraljestva iz EU na področju porekla blaga in na kaj morate biti posebej pozorni pri bodočem poslovanju z Združenim kraljestvom.
V okviru PEM sistema, torej tudi v trgovini z državami Zahodnega Balkana, se bodo v bližnji prihodnosti v bilateralni trgovini med posameznimi državami tega sistema na opcijski osnovi pričela uporabljati alternativna revidirana PEM pravila o poreklu blaga, ki jih bomo prav tako podrobno predstavili.

PREDAVATELJICA

Iris GORJANC-DOLNIČAR je diplomirana ekonomistka ter dolgoletna strokovnjakinja na področju porekla blaga z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Je avtorica številnih strokovnih člankov s področja porekla blaga, dolgoletna priznana predavateljica na različnih forumih, tudi v mednarodnem okviru. Sodeluje na mednarodnih seminarjih, ki jih organizira Evropska komisija in redno spremlja delo EK/evropskih institucij na področju porekla blaga.

 PROGRAM

BREXIT – vpliv na poreklo blaga po 1. januarju 2021
– Zakonodaja EU na področju pravil o poreklu blaga
– Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam – pričetek uporabe 1. avgust 2020 – smernice
– Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur – pravila in dokazovanje porekla blaga – pričetek uporabe 21. november 2019
Alternativna PEM pravila o poreklu
– Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonskonov koncept vodenja uvoznika ter specifična navedba o poreklu – nove smernice glede navedbe o poreklu
Kanada – CETA – REX
Najnovejša PEM matrika – novosti
Izjava dobavitelja – vse aktualnosti, vezane na izjavo dobavitelja s poudarkom na datiranju dolgoročnih izjav dobavitelja

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183 € z DDV).

Prijava