ravnatelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih vabimo na seminar z delavnico

POGOSTE NAPAKE PRI IZREKANJU VZGOJNIH UKREPOV IN OPOMINOV TER PRIPRAVI PRAVIL ŠOLSKEGA REDA


sreda, 6. december 2017, 9.00–13.00.
Hotel Central, Miklošičeva 9, Ljubljana

Na seminarju bo predavateljica poleg pravnega okvira opozorila na najpogostejše kršitve, tako pri izrekanju vzgojnih ukrepov kot tudi pri oblikovanju pravil šolskega reda, ki so osnova za pravilno izvajanje vzgojnih ukrepov in opominov.
Udeleženci bodo v drugem delu izobraževanja, ki bo potekal v obliki delavnice, reševali primere iz prakse.

 PREDAVATELJICA

Nina Ana JÄGER, magistrica prava in mediatorka, Pravna posvetovalnica in mediacija. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja s šolskim pravom, še zlasti s pravno-šolsko problematiko, posveča se tudi ustavnopravni analizi anonimnih pritožb in je pisec vzorčnih pravil šolskega reda.

PROGRAM

Namen izrekanja vzgojnih ukrepov in opominov. Kazen ali pomoč otroku?
Osnove pravil šolskega reda; klasifikacija kršitev, postopka in nabora vzgojnih ukrepov.
Zakaj in kako pravilno postopati v skladu z načelom postopnosti.
Kaj pomeni načelo sorazmernosti in načelo individualizacije pri izrekanju vzgojnih ukrepov.
Zakaj učitelj lahko izreče učencema različen vzgojni ukrep/opomin, navkljub dejstvu, da sta oba zagrešila storitev.
Kako izrekati vzgojne ukrepe/opomine učencem s posebnimi potrebami.
Kako voditi zabeležke o izrečenih ukrepih.
Kaj pomeni procesna subjektiviteta učenca in zakaj je pomembna.
Kako tolmačiti in pravilno postopati v skladu s 60.f in 60.g členom Zakona o osnovni šoli.
Mediacija in vzgojni ukrepi. Razlika med vzgojnim ukrepom, vzgojnim opominom in kazensko in prekrškovno sankcijo.
Kaj pomeni prepoved dvakratnega “kaznovanja” učenca.
Kako napisati obrazložitev vzgojnega opomina.
Vloga staršev pri vzgojnem delovanju šole ali dolžnost vzgojnega delovanja staršev.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Kotizacija za udeleženca je 150 € neto (183,00 € z 22-% DDV) in vključuje pogostitev v času seminarja.

Prijava